Witamy na nowej stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

Cieszymy się, że podczas odbywającego się w Poznaniu XXX Kongresu EUROSON 2018, czyli zjazdu Europejskiej Federacji Towarzystw Ultrasonograficznych EFSUMB, połączonego z  XIV Naukowym Zjazdem Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego debiutuje nowa strona internetowa PTU!

Adres sekretariatu PTU

Informujemy, że z dniem 01.10.2017 roku sekretariat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego zmienił siedzibę. Sekretariat PTU prowadzi pani Małgorzata Kuderska. telefon: 58 349 28 80 fax: 58 349 29 50  e-mail: sekretariat@ptusg.pl adres sekretariatu PTU: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Pracownia Diagnostyki Ultrasonograficznej i Biopsyjnej ul. Dębinki 7 80-952 Gdańsk