Zapraszamy na I Rzeszowskie Dni Ultrasonograficzne 1-2.04.2022 r..

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,
Sympatycy ultrasonografii,

Zaczynamy Nowy Rok i licząc mimo wszystko na lepszą sytuację, podjęliśmy decyzję powrotu do tradycyjnych ultrasonograficznych spotkań w 2022 roku.

Chcemy zacząć na wiosnę i jest nam niezmiernie miło zaprosić wszystkich Państwa na I Rzeszowskie Dni Ultrasonograficzne, które odbędą się ,jak sama nazwa wskazuje, w Rzeszowie w dniach 1-2.04.2022 r. Tematyką Konferencji będzie diagnostyka ultrasonograficzna w onkologii.

Niezaprzeczalną zaletą badania ultrasonograficznego jest jego nieinwazyjny charakter, powszechna dostępność i duża czułość, dzięki czemu ta technika diagnostyczna może być wykorzystywana na wszystkich etapach leczenia onkologicznego. W wielu przypadkach to badanie ultrasonograficzne jest pierwszym badaniem, często przypadkowo uwidaczniającym zmianę nowotworową. Mamy również działające w pewnym zakresie badania profilaktyczne. W dalszej kolejności USG pozwala niekiedy na dodatkową ocenę zmian w przypadku nietypowego obrazu i przebiegu choroby oraz w monitorowaniu, kontroli pacjentów w trakcie terapii i po leczeniu onkologicznym.
Wszyscy dobrze wiemy, że ultrasonografia jest niezwykle przydatna w ocenie praktycznie większości części ciała ludzkiego między innymi narządów jamy brzusznej, miednicy małej, piersi, węzłów chłonnych, gruczołu krokowego, głowy i szyi. Należy również podkreślić rolę ultrasonografii w wykonywaniu celowanych biopsji cienko- i gruboigłowych różnych narządów. W programie konferencji chcemy położyć nacisk na aktualne rekomendacje i miejsce ultrasonografii w diagnostyce onkologicznej. Dodatkowo będziemy chcieli omówić przydatność i miejsce badań z użyciem środków kontrastowych oraz elastografii USG w diagnostyce różnicowej zmian nowotworowych.

Chcemy aby tematyka konferencji oraz zaproszeni wykładowcy pozwolili Państwu na pogłębienie wiedzy w zakresie ultrasonograficznej diagnostyki onkologicznej, żeby był czas na dyskusję i wymianę doświadczeń z codziennej naszej praktyki lekarskiej. Honorowym Przewodniczącym Komitetu Naukowego naszej Konferencji zgodził się zostać pan profesor Wiesław Jakubowski. Dołożymy wszelkich starań, aby te kwietniowe dni spędzili Państwo w przyjaznej atmosferze zarówno naukowej, jak i towarzyskiej.


Mamy nadzieję, że I edycja spotkań spotka się z Państwa pozytywnym odbiorem i pozwoli na kontynuacje Rzeszowskich Dni Ultrasonograficznych.

Przewodnicząca i Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego
Dr n. med. Małgorzata Serafin-Król

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr n. med. Paweł Guzik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *