Komunikat w sprawie Kongresu EUROSON/WFUMB oraz Pierwszego Studenckiego Kongresu Ultrasonograficznego WFUMB & EFSUMB (STUC) w Timisoarze (25-28.05.2022 r. )

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W dniach 25-28.05.2022 r. w Timisoarze odbył się 33 Kongres EUROSON oraz 18 Kongres WFUMB.

W tych niepewnych czasach oraz bliskiego sąsiedztwa Ukrainy, w której nieustannie trwają walki, rumuńscy gospodarze przygotowali znakomity kongres z różnorodnym programem i znakomitymi gośćmi.

W kongresie wzięło udział ponad 1000 uczestników z ponad 40 krajów. Prelegenci występowali w 8 salach wykładowych Timisoara Convention Center oraz dwóch salach Regionalnego Centrum Biznesu. Wśród gości w kongresie wzięło udział 10 ekspertów USG z Ukrainy. EFSUMB przyznał honorowe stypendium dr Irynie Bekało, która przyczyniła się do rozwoju ultrasonografii na Ukrainie, wspierała i pomagała w ewakuacji swoich rodaków.

W trakcie kongresu przeprowadzono 57 sesji naukowych w 20 blokach tematycznych. Dominowały tematy dotyczące nowoczesnych technik ultrasonograficznych takich jak CEUS i elastografia.

Polskę reprezentowali: dr n. med. Małgorzata Serafin-Król (Warszawa, Przewodnicząca PTU), grupa z Lublina w składzie: prof. dr hab. n. med. Anna Drelich-Zbroja (Lublin, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego), dr Mateusz Cheda, dr Maryla Kuczyńska, dr Izabela Dąbrowska (rezydenci Zakładu Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii SPSK-4 w Lublinie), oraz dr n. med. Mateusz Kosiak (Gdańsk) i dr Tomasz Kardacz (Olsztyn). Dr Mateusz Kosiak uczestniczył w sesjach US for GP i moderował dwie z nich oraz wygłosił w ich ramach wykłady.

Swoją pracę oryginalną przedstawiła dr Izabela Dąbrowska. Większy udział polskich autorów zaznaczony był w sesjach plakatowych z udziałem studentów z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – członków SKN przy Zakładzie Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii SPSK oraz SKN Radiologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego.

Wydarzeniom towarzyszył również Pierwszy Studencki Kongres Ultrasonograficzny WFUMB & EFSUMB (STUC), których odbył się 27-28.05.2022 r. Studenci przedstawiali swoje prace naukowe w formie ustnych prezentacji oraz brali udział w zajęciach praktycznych. Współorganizatorami wydarzenia, prelegentami oraz instruktorami podczas warsztatów kongresowych byli dr Mateusz Cheda, dr Maryla Kuczyńska, dr Izabela Dąbrowska.

Zarówno Kongres EFSUMB/WFUMB jak i STUC, prezentowały wysoki poziom naukowy i stanowiły okazję do wymiany doświadczeń z wybitnymi specjalistami z całego świata. Szczególnie cieszy obecność prelegentów i przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego w tym również studentów z Sekcji Studentów i Młodych Lekarzy. Miejscem kolejnego spotkania w ramach 34 Kongresu Euroson będzie Ryga (25-27.05.2023 r.).

Małgorzata Serafin-Król

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *