KOMUNIKAT 1/2021

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Minął nietypowy i bardzo trudny dla nas wszystkich rok 2020. W pierwszej kolejności w imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego i własnym z okazji rozpoczęcia Nowego 2021 Roku chciałabym życzyć Wszystkim Zdrowia, Lepszego Nowego Roku i możliwości stopniowego powrotu do normalności, do spotkań ultrasonograficznych. Poza tym tradycyjnie wszelkiej pomyślności i mimo wszystko realizacji planów zarówno osobistych jak i zawodowych. Nowy Rok to również czas tym razem niestety smutnych podsumowań. 

Rok 2020 zaskoczył nas całkowicie atakiem SARS CoV-2 i zapisał bardzo trudne karty naszego zarówno zawodowego jak i prywatnego życia. Część z nas ciężej, lżej lub bezobjawowo przeszła COVID-19. Są tacy, którzy uchronili się przed infekcją. Niezależnie od tego musieliśmy przystosować się do nowej sytuacji, do nowych zasad pracy oraz kontaktów międzyludzkich. Musieliśmy odwołać nasze spotkanie w Toruniu, które miało być kontynuacją Spotkań Ultrasonograficznych we Włocławku. Zmuszeni byliśmy również odwołać planowany we wrześniu XV Jubileuszowy Zjazd naszego Towarzystwa i przełożyć na wrzesień 2021 roku. Trzeba było zmienić w dużym stopniu i na dłuższy czas sposób prowadzonych szkoleń z rezygnacją z kontaktów bezpośrednich i związanych z nimi zajęciami praktycznymi. Szkolenia zdominowały spotkania on-line, webinaria. W tej konwencji, w październiku 2020 odbyło się jedyne tradycyjne, coroczne spotkanie, Warmińsko-Mazurskie Dni Ultrasonograficzne. Pomimo trudności w ciągu całego roku odbyły się 72 kursy akredytowane przez PTU. W tym były 4 kursy w formie webinariów. W Roztoczańskiej Szkole Ultrasonografii udało się przeprowadzić kursów 36 szkoleń. W tym roku przyznano 11 nowych Certyfikat Umiejętności PTU. Niestety z powodu ograniczeń spowodowanych pandemią nie wszyscy mogli przystąpić do egzaminu praktycznego. Mam nadzieję, że w tym roku w trochę innych warunkach, które zostały ustalone ale także po szczepieniach uda się przeprowadzić wszystkie zaległe egzaminy.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną i ograniczenie możliwości zdobywania punktów do przedłużania certyfikatu PTU Zarząd postanowił, że kolegom którym kończyła się ważność certyfikatu w minionym roku przedłuża jego ważność o rok a tym samym wydłużyła o rok możliwość uzupełnienia ilości wymaganych punktów. Podjęto również decyzję o zmianie sposobu rozliczania punktów do przedłużenia certyfikatów w okresie 5 –letnim. Dokładna informacja o wszystkich zmianach będzie dostępna na stronie PTU w najbliższym czasie.

Podsumowując stan nasze Towarzystwa:
Na zakończenie roku 2020 Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne ma 603 aktywnych członków z opłaconymi składkami. 308 kolegów opłaciło składki członkowskie EFSUMB.

Chciałam również zauważyć, że w ubiegłym roku zmieniły się zasady wydawania naszego Czasopisma Journal of Ultrasonography. Ze względu na koszty zrezygnowaliśmy z wydawania wersji papierowej a co za tym idzie z pobierania dodatkowej opłaty za prenumeratę. Wszyscy członkowie, którzy opłacają składki otrzymują link do czasopisma oraz dostęp do wersji PDF każdego numeru. W związku z rosnącymi kosztami wydawniczymi i wyraźnym spadkiem wpływów z opłat za prenumeratę czasopisma chciałabym uprzedzić, że na zaplanowanym na początek roku Walnym Zebraniu Delegatów będziemy zmuszeni zaproponować podwyższenie składki członkowskiej PTU od najbliższego roku, żeby stać nas było na wydawanie czasopisma, które ma coraz lepsze notowania w europejskim środowisku ultrasonograficznym. Na zakończenie zapraszam na przełożony, a zaplanowany na 9-11 września XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, na którym mam nadzieję uda nam się spotkać już w sposób tradycyjny. Proszę sprawdzać skrzynkę mailową, bo wszystkie bieżące, istotne sprawy sygnalizujemy w newsletter oraz proszę śledzić informacje na stronie naszego Towarzystwa.

Mam nadzieję, że w tym roku uda nam się spotkać osobiście, nie on-line czego wszystkim Koleżankom i Kolegom oraz sobie życzę

Z wyrazami szacunku i koleżeńskim pozdrowieniem

W imieniu Zarządu PTU
Dr n. med. Małgorzata Serafin-Król
Przewodnicząca

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *