Komisja Edukacji i Standardów PTU

Komisja Edukacji i Standardów Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego została utworzona decyzją Zarządu Głównego PTU w dniu 8.12.2016 roku.

Do zadań Komisji Edukacji i Standardów PTU należy:

  • opracowanie regulaminu przyznawania punktów edukacyjnych PTU,
  • podejmowanie decyzji o przyznawaniu punktów edukacyjnych PTU,
  • opracowanie standardów badań usg,
  • planowanie spotkań szkoleniowych pod patronatem PTU,
  • nadzorowanie procesu przyznawania i utrzymywania certyfikatów PTU.

Komisja składa się z 5 członków wybieranych spośród członków Zarządu Głównego PTU.

Skład Komisji w trakcie obecnej kadencji władz PTU:

  1. Dr n. med. Małgorzaty Serafin-Król – przewodnicząca
  2. Prof. dr hab. n. med. Joanna Szymkiewicz-Dangel
  3. Dr hab. n. med. Krzysztof Mlosek
  4. Dr n. med. Michał Elwertowski
  5. Dr n. med. Andrzej Lewicki