Kontakt

Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne
ul. Kondratowicza 8
03-242 Warszawa

NIP: 5242718991
KRS: 0000362922
REGON: 010271850

Adres do korespondencji (sekretariat PTU):

Nowy adres sekretariatu PTU:

Sekretariat PTU

ul. Wyszogrodzka 2

Gabinety lekarskie Dr Król

03-337 Warszawa

sekretariat@ptusg.pl

tel. 723 521 520

Kontakt w sprawach certyfikatów PTU

mgr Bożena Mazur

bozena.mazur.rsu@gmail.com

tel. 509 059 707

Kontakt w sprawach akredytacji kursów

sekretariat@ptusg.pl

Kontakt sprawach promocji wydarzeń, produktów, rekomendacji

sekretariat@ptusg.pl

Numer konta bankowego PTU

Bank BGŻ 10 2030 0045 1110 0000 0003 1450

Formularz kontaktowy