Władze sekcji

Lek. Maryla Kuczyńska – opiekun


Studenci kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie:

Monika Zbroja, kierunek lekarski, rok IV

Weronika Cyranka, kierunek lekarski, rok IV

Ewa Kopyto, kierunek lekarski, rok IV

Małgorzata Matuszek, kierunek lekarski, rok IV

Marcin Czeczelewski, kierunek lekarski, rok IV

Michał Piwoński, kierunek lekarski, rok IV

Katarzyna Drelich, kierunek lekarski, rok III

Ignacy Rożek, kierunek lekarski, rok III

Monika Rogowska, kierunek lekarski, rok III