Akredytacja kursu lub szkolenia

WARUNKI PRZYZNANIA AKREDYTACJI POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO DLA KURSÓW ORGANIZOWANYCH POZA DZIAŁALNOŚCIĄ TOWARZYSTWA

Zarząd Główny PTU, na zebraniu w dniu 08.12.2016 roku, podjął uchwałę o modyfikacji kryteriów przyznawania punktów akredytacyjnych PTU dla kursów organizowanych poza działalnością PTU. Nowe warunki przyznawania punktów akredytacyjnych PTU obowiązują od dnia 1.03.2017 roku.

Kierownik naukowy kursu powinien posiadać:

  • tytuł naukowy doktora nauk medycznych lub wyższy,
  • udokumentowane doświadczenie w szkoleniu podyplomowym,
  • publikacje naukowe z zakresu zgodnego z tematyką szkolenia.

Asystenci powinni mieć udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu badań ultrasonograficznych.

Punkty akredytacyjne PTU przyznawane są w zależności od liczby godzin wykładów i zajęć praktycznych: 1 godzina kursu = 1 punkt PTU

Wypełniony formularz wniosku, podpisany przez organizatora i kierownika naukowego kursu, należy przesyłać na adres mailowy sekretariatu lub pocztą na adres siedziby PTU nie później niż 30 dni przed datą rozpoczęcia kursu:

Za przyznanie punktów akredytacyjnych PTU organizator kursu wnosi opłatę w wysokości 500 zł na konto PTU.
Organizator kursu może być zwolniony z opłaty akredytacyjnej jeśli zaoferuje zniżkę dla członków PTU w wysokości 10% ceny kursu. Oferta zniżki dla członków PTU wymaga osobnego oświadczenia organizatora.

W ciągu 14 dni po zakończeniu kursu organizator powinien przesłać poniższe dokumenty na adres siedziby PTU:

  1. Plan kursu
  2. Lista uczestników kursu
  3. Lista wykładowców
  4. Wyszczególniona ilość punktów za dane szkolenie

Pobierz wniosek:

Wniosek o akredytację PTU


Sprawdź kalendarz kursów i szkoleń.