Moje konto

Od 2018 roku składkę członkowską PTU można opłacać elektronicznie ze swojego konta na stronie internetowej PTU.

W związku z tym wszyscy, którzy są już członkami PTU proszeni są o założenie indywidualnego konta na stronie PTU poprzez ponowne wypełnienie deklaracji członkowskiej przy opłaceniu pierwszej składki.

Od roku 2020 każda z opłaconych składek członkowskich PTU zawiera elektroniczna prenumeratę czasopisma Journal of Ultrasonography.

Walne Zebranie Delegatów, które odbyło się 05.02.2021 r. podjęło decyzje o konieczności zmiany wysokości opłat członkowskich Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego w związku z dużymi kosztami wydawania czasopisma.

Termin opłacenia składek pozostał bez zmian – do 31.03 b.r.

Od 2021 r. decyzją Delegatów wprowadzono opłatę dodatkową za spóźnioną wpłatę składek w wysokości 100 zł, niezależnie od wysokości składki.

Decyzją Zebrania Delegatów zwolniono z opłaty ze składek niepracujących emerytów. Zgodnie ze statutem zwolnieni z opłaty składek są również honorowi członkowie Towarzystwa.

Wysokości składek od dnia 01.04.2021 r. zawierają dodatkową opłatę za nieterminową wpłatę.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Dane do deklaracji członkowskiej

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

Opcje członkostwa. Proszę wybrać jedną z opcji*

Informujemy, że podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów RODO*. Zarówno podstawy przetwarzania danych, sposób ich przetwarzania i wszelkie Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych określiliśmy w Polityce Prywatności.

Nowych Członków Towarzystwa (wypełniona deklaracja członkowska w roku bieżącym) opłacających składkę członkowską pierwszy raz obowiązują poniższe składki.

100 zł – studenci (do czasu ukończenia studiów, składka z elektroniczną prenumeratą czasopisma Journal of Ultrasonography)

150 zł – młodzi lekarze (do ukończenia 30 roku życia, składka z elektroniczną prenumeratą czasopisma Journal of Ultrasonography)

150 zł – pracujący emeryci (należy przesłać kserokopię dokumentu emerytalnego, składka z elektroniczną prenumeratą czasopisma Journal of Ultrasonography)

250 zł – składka członkowska z elektroniczną prenumeratą czasopisma Journal of Ultrasonography