Oddział SSML Gdańsk

Studenckie Koło Ultrasonografii działające przy Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – od tego wszystko się zaczęło …

Działalność naszego Koła rozpoczęła się w roku 2004, kiedy to grupa kilku ultrasonograficznych zapaleńców, na czele której stanął dr Wojciech Kosiak – opiekun Koła, postanowiła dać szansę braci studenckiej na zaczerpnięcie wiedzy z zakresu ultrasonografii. Zaczynali prawie od zera, ale dzięki ich determinacji i stanowczości dziś nasze Koło to prężnie działająca i rozwijająca się organizacja.

Główne cele postawione na początku działalności Studenckiego Koła Ultrasonografii to:
promować wiedzę o ultrasonografii, poznać podstawy i metody badań naukowych, prezentować efekty prac na zjazdach naukowych, publikować prace w piśmiennictwie fachowym. Pierwsze sukcesy na arenie krajowej osiągnięto w pierwszym roku działalności – praca pt. „Próba optymalizacji pozycji ciała podczas ultrasonograficznej oceny wielkości nerek” (D. Świętoń, J. Mańkus, H. Sterniak) zajęła III miejsce na XII Ogólnopolskim Zjeździe Studenckich Kół Nefrologicznych i Medycyny Rodzinnej z udziałem lekarzy. Rok później, podczas EUROSON 2005 r. w Genewie, I nagrodę otrzymała praca pt. „Why don’t we use sonography in children with gastroesophageal reflux ? The ultrasonographic features of gastroesophageal reflux in children.” (W. Kosiak, R. Jaworski, D. Świętoń, N. Irga).

Między 2004-2015 powstało 98 studenckich prac naukowych. Wiele z nich zostało opublikowanych w piśmiennictwie fachowym. Prace prezentowane były na arenie krajowej oraz międzynarodowej z licznymi sukcesami m.in. w Berlinie (ESC 2006, ESC 2007, ESC 2010, ESC 2011), Bolonii (EUROSON 2006), Helsinkach (46 Annual Meeting ESPE 2007), Paryżu (3th World Congress on Ultrasound in Emergency and Critical Care Medicine 2007), Lipsku (EUROSON 2007), Timisoarze (EUROSON 2008), Kopenhadze (EUROSON 2010), Madrycie (EUROSON 2012), Stuttgarcie (EUROSON 2013).
W 2012r. otworzono Studencką Pracownię Edukacji Ultrasonograficznej wyposażoną w najnowocześniejszy sprzęt przeznaczony do nauki ultrasonografii oraz realizacji projektów naukowych. Bardziej doświadczeni członkowie Koła wraz z opiekunami uczą młodszych adeptów podstaw ultrasonografii i wdrażają ich w tworzenie prac naukowych.
W roku 2014, w trakcie XII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, dostaliśmy unikalną możliwość poprowadzenia pierwszej w historii, studenckiej sesji wykładowej, gdzie studenci naszego Koła przedstawiali swoje wykłady dotyczące m.in. zastosowania ultrasonografii w medycynie ratunkowej, a także codziennej praktyce lekarza rodzinnego.

Dzięki osiągnięciom członków Koła liczba studentów zainteresowanych ultrasonografią cały czas rośnie. Aktualnie do Koła należy aż 310 studentów wydziału lekarskiego GUMed. Są to studenci wydziału polskojęzycznego, a także English Division, dla których stworzyliśmy specjalną sekcję, gdzie zajęcia prowadzone są w języku angielskim.

Zachęceni atmosferą własnego podwórka ultrasonograficznego, doszliśmy do wniosku, że najwyższa pora się nią podzielić. Tak właśnie powstała idea stworzenia organizacji, która zapewniłaby możliwość i dostęp do nauki ultrasonografii szerszej braci studentów, z uczelni medycznych w całej Polsce. Analizując kierunki rozwoju medycyny wychodzimy naprzeciw studentom wydziałów Lekarskich tworząc Sekcję Studentów i Młodych Lekarzy Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, by dać im możliwość już w trakcie trwania studiów nabycia wiedzy z zakresu wykonywania i klinicznego wykorzystania ultradźwięków.

Aktualności z sekcji

Sekcja Studentów i Młodych Lekarzy Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

Sekcja Studentów i Młodych Lekarzy Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

Z przyjemnością informujemy, że dnia 21 lutego 2015. w Gdańsku została utworzona Sekcja Studentów i Młodych Lekarzy Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (SSML PTU). Celem SSML PTU jest szeroko pojęta działalność rozpowszechniająca i popularyzująca edukację studentów i młodych lekarzy w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej oraz wiedzy o zastosowaniu ultradźwięków w medycynie.