Sekcja Fizjoterapii

18 grudnia 2021 w Warszawie odbyło się spotkanie założycielskie sekcji fizjoterapii PTU.

Protokół spotkania sekcji.

✅Powitanie uczestników i otwarcie spotkania – dr n. med. Małgorzata Serafin-Król Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.
✅ Wstęp, omówienie zasad działania sekcji przy Polskim Towarzystwie Ultrasonograficznym – dr n. med. Małgorzata Serafin-Król Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.
✅Omówienie sytuacji badań ultrasonograficznych w praktyce fizjoterapeuty w Polsce na dzień dzisiejszy na tle sytuacji w innych krajach Europy – mgr Adam Michoński .
✅ Określenie celów działania Sekcji Fizjoterapii przy PTU.
✅ Wybór protokolanta do liczenia głosów. Wybrano Michała Gerke.
✅ Głosowanie nad sposobem wyboru władz. Wybrano głosowanie jawne (16/16 głosów).
✅ Wybór władz sekcji.
• Przewodniczący – Adam Michoński 15/16 głosów.
• Wiceprzewodniczący Małgorzata Chochowska 15/16 głosów
• Wiceprzewodniczący Paweł Niewiadomy – 15/16 głosów
• Wiceprzewodniczący Dominik Buzalski – 15/16 głosów
• Wiceprzewodniczący Tomasz Kuligowski –15/16 głosów
✅ Utworzenie grupy opracowującej system szkolenia w zakresie badań USG w praktyce fizjoterapeuty oraz planu nauczania ultrasonografii w ramach szkolnictwa wyższego w składzie :
• Adam Michoński
• Małgorzata Chochowska
• Paweł Niewiadomy
• Dominik Buzalski
• Tomasz Kuligowski
• Katarzyna Niewiadomy
• Karol Szapel
• Kusiak Maciej
• Vadim Starynets
✅ Wolne wnioski, dyskusja.
• Ustalono konsensus dokumentowania badania USG przez fizjoterapeutę w ramach wykonywania praktyki zawodowej point-of-care. Badanie USG jest uzupełnieniem diagnostyki funkcjonalnej , w celu wykluczenia przeciwwskazań do prowadzenia fizjoterapii. Stanowi wyłącznie opinię. Fizjoterapeuta nie wykonuje wydruków obrazów diagnostycznych dla pacjenta. Wydruk obrazu razem z opisem badania stanowią diagnozę, którą wyłącznie może wydać lekarz. W przypadku wykrycia patologii, która jest przeciwwskazaniem do rehabilitacji, fizjoterapeuta zobligowany jest przekierować pacjenta do lekarza w celu wykonania badania USG, wydania wydruku obrazu i opisu do załączonego obrazu będących diagnozą . Fizjoterapeuta dokumentuje badanie USG w formie pisemnej w dokumentacji medycznej. Opis badania USG stanowi opinię fizjoterapeuty. Opinia nie jest diagnozą. Wnioski konsensusu zostały przyjęte jednogłośnie.

  1. Zakończenie spotkania