Zarząd

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego:

Dr n. med. Małgorzata Serafin- Król – Przewodniczący
Dr hab. n. med. Krzysztof Mlosek – V-ce przewodniczący
Prof. dr hab. n. med. Joanna Szymkiewicz-Dangel – V-ce przewodnicząca
Dr n. med. Paweł Guzik – Skarbnik
Dr n. med. Andrzej Lewicki – Sekretarz
Dr n. med. Michał Elwertowski – Członek zarządu
Dr n. med. Artur Maliborski – Członek zarządu
Dr hab. n. med.– Anna Drelich-Zbroja – Członek zarządu
Prof. dr hab. n. med. Urszula Łebkowska – Członek zarządu
Dr hab. med. Grzegorz Ćwik  – Członek zarządu