Zarząd

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego:

Dr hab. n. med. Wojciech Kosiak – Przewodniczący
Dr hab. n. med. Krzysztof Mlosek – V-ce przewodniczący
Prof. dr hab. n. med. Joanna Szymkiewicz-Dangel – V-ce przewodnicząca
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Braksator – V-ce przewodniczący
Dr n. med. Paweł Guzik – Skarbnik
Dr n. med. Tomasz Batko – Sekretarz
Dr n. med. Michał Elwertowski – Członek zarządu
Dr n. med. Małgorzata Serafin-Król – Członek zarządu
Dr hab. n. med.– Anna Drelich-Zbroja – Członek zarządu
Dr n. med. Andrzej Lewicki – Członek zarządu