PTU

Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne powstało w 1990 roku. Jest towarzystwem interdyscyplinarnym, skupiającym lekarzy różnych specjalności oraz wszystkich zainteresowanych diagnostyką ultrasonograficzną.

PTU jest zrzeszone w Europejskiej Federacji Towarzystw Ultrasonograficznych w Medycynie i Biologii.

Komunikaty

Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne powstało w 1990 roku. Jest towarzystwem interdyscyplinarnym, skupiającym lekarzy ponad 20 specjalności oraz lekarzy weterynarii, fizyków, biologów i przedstawicieli innych zawodów związanych z diagnostyką ultrasonograficzną.

Podstawowym celem PTU jest rozwój i popularyzacja diagnostyki ultrasonograficznej.

PTU inspiruje swoich członków do twórczej pracy naukowej oraz dba o stałe podnoszenie wiedzy w zakresie ultrasonografii w środowisku lekarskim.
PTU czuwa nad prawidłowością stosowania metod ultrasonograficznych w diagnostyce i terapii poprzez opracowywanie standardów badań ultrasonograficznych oraz nadzór szkoleniowy.

PTU organizuje krajowe i międzynarodowe zjazdy, kursy i szkolenia ze wszystkich dziedzin ultrasonografii.
Oficjalnym organem naukowym Towarzystwa jest czasopismo „Journal of Ultrasonography”.
Od początku istnienia PTU jest zrzeszone w Europejskiej Federacji Towarzystw Ultrasonograficznych w Medycynie i Biologii.

Poznaj nas lepiej: statut PTUsekcje PTU, zarząd, honorowi członkowie, komisje, sąd koleżeński.