Oddział SSML Lublin

Lubelski Odział Sekcji Studentów i Młodych Lekarzy

Lubelski Oddział SSML jest nowo powstałą wizją studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, powołaną do działania w styczniu ubiegłego roku. Członkowie Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wraz z dr Maryla Kuczyńską – przewodniczącą i opiekunem sekcji od roku prężnie rozwijają się w dziedzinie ultrasonografii. Działania SSML mają na celu rozwój lubelskiej ultrasonografii już na samym początku drogi przyszłych lekarzy, gdyż to oni w przyszłości będą fundamentem rozwoju medycyny. Grupa obejmuje studentów kierunku lekarskiego już od 3 roku, którzy wykazują duże zainteresowanie diagnostyką obrazową. Celem jest przede wszystkim zdobywanie umiejętności praktycznych, szczególnie poprzez spotkania, na których mają możliwość, pod okiem opiekuna sekcji oraz doświadczonych specjalistów, nauczyć się badania USG oraz różnorodne webinary dające podstawę merytoryczną do dalszej nauki. Co roku członkowie biorą czynny udział w uczelnianej konferencji dla studentów i młodych naukowców NOMAD poświęconej nowoczesnym technikom używanym w diagnostyce i leczeniu różnych jednostek chorobowych. Organizują i prowadzą na niej warsztaty ultrasonograficzne. Na przestrzeni ostatnich lat zaprosili m. in. pioniera polskiej ultrasonografii, wybitnego diagnostę oraz wieloletniego członka Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego dr n. med. Michała Elwertowskiego, który poprowadził multimedialny pokaz oraz warsztaty USG, co spotkało się z ogromnym zainteresowaniem. Prestiż naszej konferencji podniosła również obecność prekursorki w dziedzinie ultrasonograficznego badania narządu ruchu, Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego dr n. med. Małgorzaty Serafin-Król. Pani Doktor swoim wykładem inaguracyjnym pt. ‘Podstawy ultrasonografii układu mięśniowo-szkieletowego – narządy ruchu” oraz multimedialnym pokazem wprowadziła nas w pasjonujący świat ultrasonografii.

Kontaktowy adres e-mail: usg.zrzin.lublin@gmail.com

Aktualności z sekcji

Sekcja Studentów i Młodych Lekarzy Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

Sekcja Studentów i Młodych Lekarzy Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

Z przyjemnością informujemy, że dnia 21 lutego 2015. w Gdańsku została utworzona Sekcja Studentów i Młodych Lekarzy Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (SSML PTU). Celem SSML PTU jest szeroko pojęta działalność rozpowszechniająca i popularyzująca edukację studentów i młodych lekarzy w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej oraz wiedzy o zastosowaniu ultradźwięków w medycynie.