Oddział SSML Lublin

Lubelski Odział Sekcji Studentów i Młodych Lekarzy

Lubelski Oddział SSML jest nowo powstałą wizją studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, powołaną do działania w styczniu bieżącego roku.

Członkowie Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wraz z dr Maryla Kuczyńską – przewodniczącą i opiekunem sekcji zdecydowali, że już czas rozwinąć skrzydła i zacząć z większym zaangażowaniem rozwijać się w dziedzinie ultrasonografii. Działania SSML mają na celu rozwój lubelskiej ultrasonografii już na samym początku drogi przyszłych lekarzy, gdyż to oni w przyszłości będą fundamentem rozwoju medycyny. Grupa obejmuje studentów kierunku lekarskiego już od 2 roku, którzy wykazują duże zaangażowanie w diagnostykę obrazową. Celem jest przede wszystkim zdobywanie umiejętności praktycznych. Rok temu członkowie wzięli udział w uczelnianej konferencji dla studentów i młodych naukowców NOMAD poświęconej nowoczesnym technikom używanym w diagnostyce i leczeniu różnych jednostek chorobowych. Zorganizowali i poprowadzili na niej warsztaty ultrasonograficzne. Zaprosili również pioniera polskiej ultrasonografii, wybitnego diagnostę oraz wieloletniego członka Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego dr n. med. Michała Elwertowskiego, który poprowadził multimedialny pokaz oraz warsztaty USG, co spotkało się z ogromnym zainteresowaniem.

Kontaktowy adres e-mail: usg.zrzin.lublin@gmail.comAktualności z sekcji

Sekcja Studentów i Młodych Lekarzy Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

Sekcja Studentów i Młodych Lekarzy Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

Z przyjemnością informujemy, że dnia 21 lutego 2015. w Gdańsku została utworzona Sekcja Studentów i Młodych Lekarzy Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (SSML PTU). Celem SSML PTU jest szeroko pojęta działalność rozpowszechniająca i popularyzująca edukację studentów i młodych lekarzy w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej oraz wiedzy o zastosowaniu ultradźwięków w medycynie.