Oddział SSML Bydgoszcz

Dnia 15 stycznia 2019 r. na terenie Katedry i Kliniki Urologii Ogólnej i Onkologicznej mieszczącej się w Szpitalu Uniwersyteckim nr. 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy otwarta została Pracownia Edukacji Ultrasonograficznej. Był to przełomowy moment, który pozwolił wynieść nauczanie ultrasonografii na światowy poziom. Wszystko zaczęło się parę lat wcześniej …

Dnia 15 stycznia 2019 r. na terenie Katedry i Kliniki Urologii Ogólnej i Onkologicznej mieszczącej się w Szpitalu Uniwersyteckim nr. 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy otwarta została Pracownia Edukacji Ultrasonograficznej. Był to przełomowy moment, który pozwolił wynieść nauczanie ultrasonografii na światowy poziom. Wszystko zaczęło się parę lat wcześniej…

Idea bydgoskiej ultrasonografii zapoczątkowana została w 2015 roku podczas I Ogólnopolskiego Zjazdu SSML PTU w Gdańsku. To właśnie w tym miejscu dwóch studentów, Wiktor Bursiewicz oraz Konrad Kamiński, zaraziło się pasją do ultrasonografii. Dzięki uprzejmości prof. Wojciecha Kosiaka oraz całego zespołu, niewielka grupa studentów dostała możliwość kształcenia się i rozwoju w ośrodku gdańskim. Niespełna 3 miesiące później, studenci mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności podczas XIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii, gdzie zdobyli IV miejsce w quizie wiedzy ultrasonograficznej.

Zarząd nowo powstającego Koła Ultrasonografii Studenckiego Towarzystwa Naukowego oraz Sekcję SSML PTU tworzyli Wiktor Bursiewicz, Joanna Cupryk, Katarzyna Szymak, Kamil Chojnacki, Marcelina Grzybowska oraz Konrad Kamiński. Dzięki wsparciu firmy Fukuda Denshi, prof. Wojciecha Kosiaka oraz opiekuna koła dr. Janusza Tylocha dnia 19 listopada 2016 roku odbyło się pierwsze otwarcie Pracowni Edukacji Ultrasonograficznej mieszczącej się wówczas w obrębie Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej Collegium Medicum UMK. Był to ogromny sukces, a jednocześnie okazja aby móc zdobytą wiedzą podzielić się z młodszymi kolegami i koleżankami. Formuła, w której student uczy studenta, poza tym, że jest ciekawa i zmusza do ciągłej oraz intensywnej pracy, jest też niezwykle skuteczna.

Studenci wzięli także udział w Dniach Nauki „Medicalia”, gdzie mieli okazję przekonać tych najmłodszych oraz nieco starszych, do tej bezpiecznej i wspaniałej metody, jaką jest ultrasonografia. Wraz z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów IFMSA odbył się cykl warsztatów, podczas którego adepci ultrasonografii mieli możliwość poznać podstawy badania oraz zaznajomić się z protokołem FAST.

W marcu 2017 roku, wraz ze studentami z Gdańska, Olsztyna, Warszawy, Poznania oraz innych części Polski, studenci wzięli udział w kursie odbywającym się w Roztoczańskiej Szkole Ultrasnografii. Poza ciekawymi wykładami oraz warsztatami, kursanci sprawdzili swoje umiejętności, badając prawdziwych pacjentów pod czujnym okiem prowadzących. Po powrocie, członkowie Sekcji oraz Koła, podczas Drzwi Otwartych na naszej uczelni, starali się zachęcić licealistów oraz przyszłych medyków do wyboru tej ścieżki życiowej, wykorzystując w tym celu ultrasonografię.

16 listopada odbył się pierwszy egzamin ultrasonograficzny przeprowadzony przez ówczesnego prezesa Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii, prof. Wojciecha Kosiaka, podczas którego 18 adeptów ultrasonografii musiało zmierzyć się z praktycznymi zadaniami. Roczne przygotowania zaowocowały sukcesem w postaci zdania przez wszystkie osoby egzaminu, uzyskania tytułu „lidera” i prawa do kształcenia innych.

Równolegle z działalnością edukacyjną rozwijany był projekt „Zrozumieć Ultrasonografię”, zainicjowany przez dwójkę studentów koła, Wiktora Bursiewicza oraz Katarzynę Szymak. Jest to strona na portalu Facebook, na której publikowane są krótkie informacje oraz ciekawostki o ultrasonografii. Na chwilę obecną strona cieszy się bardzo dużą popularnością, gromadząc 7500 osób chcących poszerzać swoją wiedzę w tej dziedzinie. Działalność ta zaowocowała objęciem przez stronę „Zrozumieć Ultrasonografię” patronatem medialnym konferencji „Ultrasonografia w medycynie ratunkowej”, która odbyła się w dniach 8-9.12.2018 w Krakowie.

W celu zainteresowania jeszcze większego grona studentów oraz młodych lekarzy ultrasonografią, a także rozszerzenia wiedzy o aspekt kliniczny, zapoczątkowana została seria wykładów pt. „Ultrasonografia w każdej specjalizacji”. Dzięki uprzejmości wykładowców i pracowników naszej Uczelni, odbyło się 9 wykładów, 4 warsztaty i jeden wykład z badaniem ultrasonograficznym na żywo.

Przełomem w działalności naukowej był II Zjazd SSML PTU w Olsztynie, podczas którego Konrad Kamiński zajął I miejsce w quizie wiedzy ultrasonograficznej, natomiast Katarzyna Szymak zdobyła pierwsze dwie nagrody w konkursie organizowanym przez portal EDUSON. Zwycięskie prace dotyczyły zastosowania USG w nieinwazyjnej oraz inwazyjnej diagnostyce zmian ogniskowych wątroby oraz zastosowaniu ultrasonografii point-of-care w diagnostyce gwałtownie narastającej niewydolności oddechowej u noworodka w 1 dobie życia.

Studentów z bydgoskiej Sekcji SSML nie mogło również zabraknąć na największym i najważniejszym wydarzeniu dla europejskiej ultrasonografii, czyli na XXX Kongresie EUROSON odbywającym się w Poznaniu. Członkowie koła mieli możliwość zaprezentowania się ze swoimi referatami przed międzynarodową publiką oraz poprowadzenia warsztatów dla studentów z całego świata. Podczas Kongresu odbył się Konkurs na Najlepszego Ultrasonografistę w Europie do 30 roku życia, w którym Oskar Puk zajął VI miejsce.

15 stycznia 2019 r. na terenie Katedry i Kliniki Urologii Ogólnej i Onkologicznej, przy ogromnym wsparciu ordynatora oddziału prof. Tomasza Drewy oraz opiekuna koła dr. Janusza Tylocha, otwarta została nowoczesna Pracownia Edukacji Ultrasonograficznej. Przy współpracy z firmą Samsung dostarczone zostały dwa nowoczesne aparaty umożliwiające naukę studentów na zupełnie nowym poziomie. Jednocześnie powstała sala hybrydowa, która łączy Pracownię USG z salą seminaryjną. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe stało się prowadzenie warsztatów oraz badanie USG na żywo z transmisją obrazu na dużym ekranie. Kierownictwo nad inicjatywą objęła Agnieszka Dominiczak jako przewodnicząca Koła Ultrasonografii STN oraz Wiktor Bursiewicz jako prezes bydgoskiej sekcji SSML PTU. Zarząd tworzoną Oskar Puk, Agata Chwarścianek oraz Maciej Ledziński.

Obecnie w obrębie Koła kształconych jest ok. 200 studentów. Poza działalnością dydaktyczną kontynuowana jest konwencja wykładów oraz warsztatów a także zapoczątkowane zostały dwa nowe projekty. Pierwszym projektem są badania przesiewowe obywające się w Zamku w Golubiu-Dobrzyniu, podczas których studenci pod czujnym okiem dr. Janusza Tylocha mają okazję sprawdzić się badając pacjentów. Drugi projekt wynika ze współpracy nawiązanej z Centrum Nauki Kopernik, w ramach której studenci z bydgoskiego Koła prowadzą zajęcia zachęcające zwiedzających Centrum, do badań ultrasonograficznych oraz przybliżające tą metodę diagnostyczną.
Mamy nadzieję, że dzięki naszym działaniom uda nam się zarazić pasją do ultrasonografii jak największą grupę studentów i lekarzy.

Aktualności z sekcji

PUŁAPKI DIAGNOSTYCZNE W KARDIOLOGII PRENATALNEJ w 2024 roku

Zarząd Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych pasjonującą kardiologią prenatalną na VIII już konferencję zatytułowaną: PUŁAPKI DIAGNOSTYCZNE W KARDIOLOGII PRENATALNEJ w 2024 roku Za udział w Konferencji uczestnicy otrzymują 6 pt. PTU. Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/1hI76rM7Ujx5V9CxxAUHgxlZhvsli37uOr5ySa2SERj4/edit

Konferencja Naukowa Sekcji Środków Kontrastujących w Ultrasonografii PTU

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy o Konferencji Naukowej Sekcji Środków Kontrastujących w Ultrasonografii PTU, która podobnie jak w latach ubiegłych odbędzie się w Gorzowie Wielkopolskim. Konferencja odbędzie się w dniach: 8-9.06.2024r. w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim Sp. z o.o. (ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski). Za udział w Konferencji uczestnicy otrzymują 13 pt. PTU. Rejestracja jest […]

III Rzeszowski Dni Ultrasonograficzne

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Za nami kolejne, III Rzeszowskie Dni Ultrasonograficzne. Tegorocznym tematem wiodącym konferencji była Ultrasonografia State-of-the-Art 2024 i ciekawe przypadki. Konferencja rozpoczęła się warsztatami układu mięśniowo- szkieletowego, tarczycy oraz biopsji tkankowej na fantomach, a wykład inauguracyjny wygłosił Profesor Paweł Knapp w towarzystwie nietypowej oprawy muzycznej.W trakcie konferencji odbyło się XI sesji, w których […]