Opłacenie składki członkowskiej

Od 2018 roku składkę członkowską PTU można opłacać elektronicznie ze swojego konta na stronie internetowej PTU.

W związku z tym wszyscy, którzy są już członkami PTU proszeni są o założenie indywidualnego konta na stronie PTU poprzez ponowne wypełnienie deklaracji członkowskiej przy opłaceniu pierwszej składki.

Od roku 2020 każda z opłaconych składek członkowskich PTU zawiera elektroniczna prenumeratę czasopisma Journal of Ultrasonography.

Terminowe opłacenie składek

Składki należy opłacić co roku w terminie do 31 marca b.r.

Członkowie, którzy nie opłacą składki w ww. terminie w ciągu 6 tygodni otrzymują pisemne upomnienie. W przypadku nieopłacenia składki po otrzymaniu upomnienia następuje skreślenie z listy członków.

Przywrócenie przynależności członka PTU może nastąpić po opłaceniu wszystkich zaległych składek. Zainteresowanych prosimy o kontakt celem ustalenia wysokości zaległości.

Wybierz składkę

Warunkiem czynnego uczestnictwa w Polskim Towarzystwie Ultrasonograficznym jest terminowe opłacenie składek w wysokości: