Opłacenie składki członkowskiej

Od 2018 roku składkę członkowską PTU można opłacać elektronicznie ze swojego konta na stronie internetowej PTU.

W związku z tym wszyscy, którzy są już członkami PTU proszeni są o założenie indywidualnego konta na stronie PTU poprzez ponowne wypełnienie deklaracji członkowskiej przy opłaceniu pierwszej składki.

Od roku 2020 każda z opłaconych składek członkowskich PTU zawiera elektroniczna prenumeratę czasopisma Journal of Ultrasonography.

Walne Zebranie Delegatów, które odbyło się 05.02.2021 r. podjęło decyzje o konieczności zmiany wysokości opłat członkowskich Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego w związku z dużymi kosztami wydawania czasopisma. 

Termin opłacenia składek pozostał bez zmian – do 31.03 b.r.

Od 2021 r.  decyzją Delegatów wprowadzono opłatę dodatkową za spóźnioną wpłatę składek  w wysokości 100 zł, niezależnie od wysokości składki.
Decyzją Zebrania Delegatów zwolniono z opłaty ze składek niepracujących emerytów.
Zgodnie ze statutem zwolnieni z opłaty składek są również honorowi członkowie Towarzystwa.

Wybierz składkę

Warunkiem czynnego uczestnictwa w Polskim Towarzystwie Ultrasonograficznym jest terminowe opłacenie składek.

Ci z Państwa, którzy opłacili w 2021 r. składkę w wysokości z 2020 r. mogą skorzystać z wariantu ” dopłaty” składki, po zalogowaniu się na swoje konto.