Opłacenie składki członkowskiej

Od 2018 roku składkę członkowską PTU można opłacać elektronicznie ze swojego konta na stronie internetowej PTU.

W związku z tym wszyscy, którzy są już członkami PTU a nie posiadają konta na naszej stronie, proszeni są o założenie indywidualnego konta poprzez ponowne wypełnienie deklaracji członkowskiej przy opłaceniu pierwszej składki.

Od roku 2020 każda z opłaconych składek członkowskich PTU zawiera elektroniczna prenumeratę czasopisma Journal of Ultrasonography, które wysyłane jest e-mailem.

Termin opłacenia składek pozostał bez zmian – do 31.03 b.r. 

Od 2021 r.  decyzją Delegatów wprowadzono opłatę dodatkową za spóźnioną wpłatę składek  w wysokości 100 zł, niezależnie od wysokości składki (dla opłat dokonanych po 1.04 każdego roku). Opłata dodatkowa jest już wliczona w wysokości składek.

Członkowie, którzy opłacili składkę w terminie (przed 31.03) nie są zobowiązani do wykonywania dopłaty w wysokości 100 zł.  

Osoby przystępujące do Towarzystwa po 01.04.2022 proszone są o opłacenie składki członkowskiej w podstawowej wartości.

Decyzją Zebrania Delegatów zwolniono z opłaty ze składek niepracujących emerytów. Zgodnie ze statutem zwolnieni z opłaty składek są również honorowi członkowie Towarzystwa.

Warunkiem czynnego uczestnictwa w Polskim Towarzystwie Ultrasonograficznym jest terminowe opłacenie składek.

Wybierz składkę