Sąd koleżeński

Sąd Koleżeński, zgodnie ze statutem Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, jest powoływany do orzekania w sprawach:

  • zarzutów dotyczących etyki zawodowej członków Towarzystwa.
  • sporów powstałych pomiędzy członkami na tle ich działalności w Towarzystwie, na wniosek zainteresowanych stron.

Są Koleżeński działa w oparciu o §32 – §35  statutu Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

Skład Sądu Koleżeńskiego PTU w trakcie obecnej kadencji władz Towarzystwa  (2021-2023):

  1. Henryk Kaszyński
  2. Maria Krystyna Walas
  3. Joanna Ścieżka
  4. Ireneusz Gierbliński
  5. Małgorzata Furmanek-Strzeszkowska