Sąd koleżeński

Sąd Koleżeński, zgodnie ze statutem Polskiego Towrzystwa Ultrasonograficznego, jest powoływany do orzekania w sprawach:

  • zarzutów dotyczących etyki zawodowej członków Towarzystwa.
  • sporów powstałych pomiędzy członkami na tle ich działalności w Towarzystwie, na wniosek zainteresowanych stron.

Są Koleżeński działa w oparciu o §32 – §35  statutu Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

Skład Sądu Koleżeńskiego PTU w trakcie obecnej kadencji władz Towarzystwa  (2016 – 2020):

  1. Wanda Cyrul
  2. Ireneusz Gierbliński
  3. Henryk Karzyński
  4. Maria Krystyna Walas
  5. Joanna Ścieżka