Sekcja Neonatologiczna

Przewodniczący Sekcji:

dr n.med. Piotr Kruczek 

Vice Przewodniczący Sekcji:

prof. dr hab. n. med. Jan Mazela

Sekretarz:

dr n. med. Renata Bokiniec

Członkowie Zarządu Sekcji Neonatologicznej:

1. Dr n.med. Piotr Kruczek
2. Dr n.med. Renata Bokiniec
3. Dr hab. n. med. Jan Mazela
4. Dr hab. n. med. Dawid Szpecht
5. Dr n. med. Joanna Puskarz Gąsowska
6. Dr n. med. Andrzej Grudzień
7. Dr n. med. Grzegorz Postek
8. lek. med. Piotr Szymański