Sekcja Środków Kontrastujących w Ultrasonografii

Przewodniczący: Maciej Jędrzejczyk
Wiceprzewodnicząca: Maryla Kuczyńska
Wiceprzewodniczący: Roman Kołodziejczak