Władze sekcji

Warszawski Oddział Sekcji Studentów i Młodych Lekarzy – nasz zarząd

Przewodniczący: Lek. Wojciech Łyczek
V-ce Przewodnicząca: Lek. Joanna Niechciał
Sekretarz: Lek Maciej Fornalski
Lek. Dominika Jaguś – Przewodnicząca SSML PTU Warszawa
Lek. Agata Kuskowska
Lek. Mateusz Kryczka
Lek. Natalia Świątek
Lek. Marta Łotkowska
Lek. Paulina Granc