Sekcja USG w medycynie ratunkowej

SKŁAD ZARZĄDU SEKCJI:

1. PRZEWODNICZĄCY: lek. Piotr Grabski
2. WICEPRZEWODNICZĄCY SKARBNIK: rat. med., mgr. piel. Karol Szwej
3. WICEPRZEWODNICZĄCY SEKRETARZ: lek. Łukasz Litwicki
4. WICEPRZEWODNICZĄCY: rat. med. Wojciech Podsiadło
5. CZŁONEK ZARZĄDU: rat. med. Maciej Giermakowski
6. CZŁONEK ZARZĄDU: lek. Bartłomiej Patka
7. CZŁONEK ZARZĄDU: rat. med. dr n. med. Paweł Musiał