Oddział SSML Warszawa

Warszawski Oddział Sekcji Studentów i Młodych Lekarzy – nasze początki

Pomysł utworzenia warszawskiego oddziału SSML narodził się w głowach członków studenckiego koła naukowego, działającego przy Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, za namową ówczesnego koordynatora zakładu – profesora Wiesława Jakubowskiego. Zafascynowani działalnością kolegów z Gdańska podjęliśmy wyzwanie reprezentowania Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego wśród studentów WUM, jak również w całym środowisku warszawskich młodych lekarzy. Nieoceniona jest pomoc docenta Wojciecha Kosiaka oraz doktora Andrzeja Pomiećko, dzięki którym stawialiśmy nasze pierwsze kroki.

Dnia 5 listopada 2016 roku rozpoczęliśmy szerzenie wiedzy ultrasonograficznej pod szyldem SSML PTU Warszawa. Wtedy gościliśmy w stolicy dr Tomasza Batko, Andrzeja Pomiećko, Błażeja Litwina oraz Bognę Staniuk – przedstawicieli SSML PTU Gdańsk. Przyjechali do nas z ogromną porcją wiedzy, ale przede wszystkim z ideą tworzenia wspólnoty młodych ultrasonografistów, którą zarazili uczestników spotkania.

Od tamtej pory uczestniliśmy w licznych wydarzeniach PTU, cyklicznie organizujemy spotkania o tematyce ultrasonograficznej. Weekendowo nasi członkowie korzystają z aparatów ultrasonograficznych dostępnych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, dzięki czemu doskonalą swoje umiejętności zdobyte w czasie spotkań teoretycznych. Obecnie zrzeszamy 82 osoby, a liczba ta rośnie z każdym wykładem organizowanym w formie otwartej. Do naszego małego zarządu należy dziewięciu studentów i lekarzy, troszczących się o organizację pracy sekcji. Naszą dotychczasową działalność, jak również przyszłe wydarzenia, można śledzić na Facebooku, wyszukując SSML PTU Warszawa.

Lub klikając w poniższy link:
https://www.facebook.com/SSMLPTUWarszawa/?ref=bookmarks

Aktualności z sekcji

Sekcja Studentów i Młodych Lekarzy Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

Sekcja Studentów i Młodych Lekarzy Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

Z przyjemnością informujemy, że dnia 21 lutego 2015. w Gdańsku została utworzona Sekcja Studentów i Młodych Lekarzy Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (SSML PTU). Celem SSML PTU jest szeroko pojęta działalność rozpowszechniająca i popularyzująca edukację studentów i młodych lekarzy w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej oraz wiedzy o zastosowaniu ultradźwięków w medycynie.