Członkostwo

Zostań członkiem Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

Dlaczego warto zostać członkiem PTU?

Zostając członkiem PTU:

  • Przyłączasz się do największej w kraju, interdyscyplinarnej organizacji skupiającej lekarzy różnych specjalności, lekarzy weterynarii, fizyków, biologów i przedstawicieli innych zawodów związanych z diagnostyką ultrasonograficzną.
  • Masz prawo zostać członkiem EFSUMB, Europejskiej Federacji Towarzystw Ultrasonograficznych w Medycynie i Biologii, zrzeszającej ultrasonografistów z kilkudziesięciu krajów naszego kontynentu. Jako członek EFSUMB automatycznie stajesz się członkiem WFUMB, Światowej Federacji Towarzystw Ultrasonograficznych w Medycynie i Biologii.
  • Uzyskujesz prawo do zniżek w opłatach za udział w zjazdach naukowych organizowanych przez PTU oraz licznych kursach i szkoleniach ultrasonograficznych akredytowanych przez PTU.
  • Będąc członkiem EFSUMB, uzyskujesz prawo do zniżek za udział w zjazdach naukowych oraz kursach organizowanych przez EFSUMB w całej Europie.
  • Masz stały dostęp do krajowych i europejskich zaleceń i wytycznych w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej.
  • Otrzymujesz dodatkowe punkty szkoleniowe niezbędne do utrzymania ważności certyfikatów PTU.

Jaka jest procedura uzyskania statutu członka PTU?

Aby zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego należy wypełnić deklarację członkowską rejestrując się na naszej stronie i opłacić składkę. Po otrzymaniu należności aktywujemy członkostwo, o czym poinformujemy mailowo, na adres podany przy rejestracji.

Zainteresowanych członkostwem w PTU prosimy o zapoznanie się ze Statutem PTU.