II Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

SOBOTA 9 czerwca 2018 roku godz. 10.00 – 17.00

Warszawa, Agatowa 10

CO SPRAWIA NAJWIĘKSZE PROBLEMY W INTERPRETACJI WYNIKU BADANIA UKŁADU KRĄŻENIA PŁODU?

Otwarcie konferencji: Zarząd Sekcji. 9.45 – 10.00

SESJA 1 – ŚRÓDPIERSIE PŁODU: co wszyscy wiedzieć powinni 10.00 – 11.30

1. Embriologia i morfologia sródpiersia płodu. 15 min. A. Koleśnik

2. Obraz trzech naczyń śródpiersia w wadach wewnątrzsercowych. 15 min. B. Radzymińska-Chruściel

3. Obraz trzech naczyń śródpiersia w ringach naczyniowych oraz anomaliach żylnych. 15min.  A. Włoch

4. ARSA – czy rzeczywiście marker aberracji chromosomowych II trymestru – znaczenie rozpoznania. Konsultacja ciężarnych w przypadku – nieprawidłowego obrazu górnego śródpiersia. 15 min. P. Własienko

4. Trudności w interpretacji czy prawostronny czy podwójny łuk aorty u płodu ? – 6 min. Marcin Pasternok, Opole 

5. TAPVD nadsercowy. 6 min. Dominik Wójtowicz, Ruda Śląska

6. Obraz śródpiersia a anatomia wewnątrzsercowa – kiedy można ustalić ostateczne rozpoznanie? 6 min. R. Spyra, Katowice

7.Dyskusja – 10min

11.45 – 12.00 Przerwa kawowa

SESJA 2 – Zmiany czynnościowe imitujące wady strukturalne układu krążenia. 12.00 – 13.30

 1. KARDIOMEGALIA u płodu – jak mierzyć, o czym pamiętać? 15 min. Joanna Kuran
 2. Znowu śródpiersie – kiedy obraz przewodu tętniczego Botalla może imitować wadę serca? 15 min. Katarzyna Janiak
 3. Obraz układu krążenia płodu w ciężkim IUGR. 15 min. A. Kajdy
 4. CoA w przebiegu IUGR – wada wrodzona czy nabyta wewnątrzmacicznie? 6 min. Monika Pasieczna, Warszawa
 5. Kardiomegalia w przebiegu TTTS. 6 min. W.  Krzeszowski, Łódź
 6. Nietypowy spływ żył systemowych – czy powinien nas niepokoić? . 6 min K. Mędrek, Szczecin
 7. KARDIOMEGALIA: malformacja żyły Galena – 6 min A. Nawara-Baran, Kraków
 8. Kardiomiopatia przerostowa w przebiegu agenezji nerek. 6 min. do ustalenia
 9. Dyskusja -15 min

13.30 – 14.00 LUNCH

SESJA 3 – Badanie Dopplerowskie naczyń obwodowych płodu: dlaczego musimy być czujni 14.00 – 15.20

 1. Najczęściej popełniane błędy w wykonywaniu badań dopplerowskich. 15 min. M. Ropacka-Lesiak
 2. Nieprawidłowe przepływy żylne u płodu – czego szukać? 15 min. J. Dangel
 3. Nieprawidłowe przepływy tętnicze u płodu – o czym myśleć? 15 min. M. Dębska
 4. Wsteczna fala a w przewodzie żylnym jako pierwszy objaw wady serca. K. Mędrek, Szczecin
 5. Przyśpieszona prędkość maksymalna w MCA – czy zawsze niedokrwistość ? 6 min. do ustalenia
 6. Krytyczne zwężenie zastawki aorty po wewnątrzmacicznej plastyce – jak interpretować przepływ w MCA i UA? 6 min. J. Duliban, Warszawa
 7. Wsteczny przepływ rozkurczowy w MCA jako objaw złożonej wady serca. 6 min. P. Sołowiej
 8. Dyskusja – 10 min

15.20 – 15.30 KAWA

SESJA 4 – Anomalie przewodu żylnego i żyły pępkowej, ich konsekwencje w życiu płodowym i u noworodka 15.30 – 16.40

 1. Embriologia i morfologia krążenia łożyskowo – płodowego. 15 min. A. Koleśnik
 2. Przewód żylny – dlaczego jego brak daje różne objawy u płodu. A. Włoch  15min.
 3. Brak przewodu żylnego z prawidłowym układem krążenia. 6 min. K. Bielasik, Jelenia Góra
 4. Brak przewodu żylnego z niewydolnością serca. 6 min. J. Śliwa, Rzeszów
 5. Bezpośrednie połączenie żyły pępkowej z prawym przedsionkiem. 6 min. A. Michalczyk
 6. Przetrwała prawa żyła pępkowa – czy ma znaczenie? 6 min. E. Wojciechowska, Katowice
 7. Dyskusja 10min

Zamknięcie Konferencji, wręczenie certyfikatów 16.40 – 17.00

Przed rozpoczęciem konferencji w godzinach 8.30 – 10.00 odbędzie się egzamin praktyczny do certyfikatu dla osób które spełniły wymogi i przysłały pełną dokumentację wykonanych badań ultrasonograficznych z patologiami płodu do siedziby Sekcji.

Dokładne godziny zostaną przesłane do wszystkich zainteresowanych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *