I Ogólnopolska Konferencja Kardiologii Prenatalnej Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

PUŁAPKI DIAGNOSTYCZNE I TECHNICZNE W KARDIOLOGII PRENATALNEJ

18.11.2017

Chairmen: propozycja; prof. G. Brzezińska, Dr M. Knecht, M. Pietryga, J.Kusa, K. Czajkowski

Otwarcie konferencji: Zarząd Sekcji. 9.30 – 9.45

 1. WSTĘP 9.45 – 10.15

1. Płodowy układ krążenia – morfologia.  A. Koleśnik

2. Płodowy układ krążenia – fizjologia. J. Dangel

 1. Zastosowanie technik dopplerowskich w diagnostyce wad zastawkowych u płodu
 2. Zasady prawidłowego badania dopplerowskiego. K. Janiak 10.15 – 10.30
 3. „Łagodne” zwężenie zastawki aortalnej. P. Trzciński 10.30 – 10.40
 4. Krytyczne zwężenie zastawki aortalnej. Od Beaty Radzymińskiej 10.40 – 10.50
 5. „Łagodne” zwężenie zastawki płucnej. W. Rozmus – Warcholińska 10.50 – 11.00
 6. Krytyczne zwężenie zastawki płucnej. M. Pietrzak 11.00 – 11.10
 7. Interwencje kardiologiczne u płodów. A. Koleśnik 11.10 – 11.25

Przerwa kawowa 11.25 – 11.40

 1. Zmiany  w układzie krążenia płodów w ciąży mnogiej
 2.  Interpretacja wyników badań USG i dopplerowskich. M. Ropacka – Lesiak 11.40 – 12.00
 3. Czynnościowa atrezja zastawki płucnej u płodu biorcy. K. Leszczyńska? 12.00 – 12.10
 4. Czynnościowa atrezja zastawki płucnej u płodu dawcy. W. Krzeszowski 12.10 – 12.20
 5. TAPS.  – J. Kuran – Ohde 12.20 – 12.30
 6. TRAP – D. Wójtowicz Ruda  Śląska 12.30 – 12.40
 7. Płody nierozdzielone. A. Nawara-Baran 12.40 – 12.50
 8. Możliwości terapii w ciąży mnogiej. M. Świątkowska 12.50 – 13.10

Przerwa lunchowa 1 godz. 13.10 – 14.00

 1. Arytmie u płodów
 2. Diagnostyka arytmii u płodów. A. Włoch 14.00 – 14.20
 3. Bigeminia przedsionkowa. M. Chojnicki  14.20 – 14.30
 4. Częstoskurcz komorowy. D. Wolder 14.30 – 14.40
 5. Ewolucja CHB u matki z (+) przeciwciałami SS-A. A. Hamela – Olkowska. 14.40 – 14.50
 6. Częstoskurcz nadkomorowy – skuteczne leczenie. Małgosia Raś 14.50 – 15.00
 7. Częstoskurcz nadkomorowy – dlaczego leczenie nie zawsze jest skuteczne. M. Dębska 15.00 – 15.10
 8. Leczenie arytmii u płodów. B. Radzymińska-Chruściel 15.10 – 15.30

15.30 – 15.45 KAWA

 • Współpraca położniczo – kardiologiczna w wadach serca i  jej wpływ na wyniki leczenia noworodków
 • Przełożenie wielkich pni tętniczych – ocena Fo i DA – i co dalej –  15.45 – 16.00
 • Restrykcja i przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego –  Agnieszka Grzyb 16.00 – 16.10
 • Nieprawidłowy spływ żył systemowych – K. Bielasik- Jelenia Góra 16.10 – 16.20
 • Wada serca letalna 16.20 – 16.30
 • Przerwany łuk aorty – Jarek Szary z Gdańska. 16.30 – 16.40
 • Kiedy genetyk jest potrzebny? P. Własienko. 16.40 – 17.00

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *