PUŁAPKI DIAGNOSTYCZNE I TECHNICZNE W KARDIOLOGII PRENATALNEJ

26 kwietnia 2019

III Ogólnopolska Konferencja Kardiologii Prenatalnej Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

Prowadzący sesje: Prof. G. Brzezińska – Rajszys., Prof. M. Zimmer, Prof. M. Dubiel, Dr hab. n. med. P. Kaczmarek, Dr hab. n. med. Wojciech Cnota, Dr hab. n. med. Dariusz Borowski

Otwarcie konferencji:  Zarząd Sekcji. 9.45 – 10.00

Wprowadzenie 10.00 – 11.30

1.    Płodowy układ krążenia – morfologia.  A. Koleśnik – 15 min

2.    Płodowy układ krążenia – fizjologia. J. Szymkiewicz-Dangel – 15 min

3.    Genetyka w Kardiologii Płodowej – P. Własienko -15 min

Przerwa kawowa – 10 min

Wybrane wady stożka tętniczego – wyzwanie dla położników i kardiologów – 11.30-13.00

 1. ToF, TAC – embriologia i morfologia 11.30 – 11.40 – A. Grzyb
 2. ToF, TAC – diagnostyka, różnicowanie, rokowanie, leczenie 11.40-12.00  – A. Włoch
 3. DORV – embriologia i morfologia 12.00-12.10 -A.  Koleśnik
 4. DORV – diagnostyka, różnicowanie, rokowanie, leczenie 12.10-12.30 – B. Radzymińska-Chruściel
 5. TGA, lTGA  – embriologia i morfologia 12.30 – 12.40 – A. Grzyb
 6. TGA, lTGA – diagnostyka, różnicowanie, rokowanie, leczenie 12.40-13.00 – J. Szymkiewicz-Dangel

Dyskusja – 15 min

Lunch 13.15-14.00

Zespoły heterotaksji – krok po kroku do rozpoznania

14.00- 15.00

 1. Zespoły heterotaksji – embriologia i morfologia – A. Koleśnik – 15 min
 2. Zespoły heterotaksji – diagnostyka ultrasonograficzna, różnicowa, rokowanie i postępowanie – 30 min – K. Janiak

Dyskusja – 15min

Problemy  kardiologiczne III trymestru  15.00-15.45

 1. Bradykardia płodu rozpoznana w III badaniu prenatalnym. A. Włoch 10 min., 5 min. Dyskusja
 • Przedwczesne przymykanie się przewodu tętniczego o zmiennej hemodynamice u ciężarnej leczonej okulistycznie z powodu zapalenia naczyniówki.  A. Nawara- Baran. 10 min. 5 min. Dyskusja
 • Mnogie guzy serca jako dynamiczna patologia, manifestująca się w późnym okresie życia wewnątrzmacicznego.  B. Radzymińska – Chruściel. 10min. 5 min dyskusja

15.45 – 16.00 PRZERWA

Zagadki kardiologiczne  16.00-17.15 – rozmowa z ekspertami

16.00 – 16. 10  Zagadka 1. –  M. Pasternok – Opole

16.10 – 16.20 Zagadka 2. – K. Bielasik  – Jelenia Góra

16.20 – 16.30 Zagadka 3. – M. Rybak-Krzyszkowska – Kraków

16.30 – 16.40 Zagadka 4. – R. Spyra – Katowice

16.40 –  16.50 Zagadka 5. – J. Duliban – Warszawa

16.50 – 17.00 Zagadka 6. – J. Płużańska – Łódź

17.00 – 17.15 Podsumowanie i zakończenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *