XVI NAUKOWY ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO 7-9.09.2023 R.

Szanowni Państwo,

W dniach 7-9.09.2023 r. odbył się XVI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego w Bydgoszczy.
Konferencja zgromadziła wielu znamienitych prelegentów, klinicystów i studentów, którzy wygłosili wykłady i zaprezentowali prace oryginalne.

Wśród prelegentów nie zabrakło również, światowych ekspertów diagnostyki ultrasonograficznej. Swoje wykłady wygłosili: prof. Maija Radzina, prof. Alina Popescu, prof. Carlo Martinolli, prof. Jan Tuma i prof. Malkhaz Mizandari.

Uroczyste otwarcie Konferencji odbyło się w Operze Nova w Bydgoszczy, w którym wziął udział prof. dr hab. n. med. Wiesław Jakubowski. Podczas otwarcia zostały wręczone członkostwa honorowe Towarzystwa, medale za zasługi dla Polskiej Ultrasonografii oraz nagrody za doktoraty, habilitacje i publikacje.

Do grona członków honorowych dołączyli: dr n. med. Agnieszka Brodzisz, prof. dr hab. n. med. Anna Drelich-Zbroja, dr n. med. Ludomira Rzepecka-Wejs, prof. dr hab. n. med. Andrzej Cieszanowski.

Medale za zasługi dla Polskiej Ultrasonografii otrzymali: dr n. med. Paweł Guzik (medal nr 44), dr n. med. Artur Maliborski (medal nr 45), dr n. med. Renata Sokolik (medal nr 46), dr n. med. Monika Kowalczyk (medal nr 47), dr n. med. Andrzej Fedak (medal nr 48), dr hab. n. med. Jacek Janica (medal nr 49), dr n. med. Renata Bokiniec (medal nr 50), dr hab. n. med. Paweł Basta (medal nr 51), dr hab. n. med. Magdalena Januszewicz (medal nr 52).

Nagrody za pracę doktorską otrzymali: dr n. med. Jolanta Cylwik „Ultrasonografia płuc w monitorowaniu śródoperacyjnych manewrów rekrutacyjnych”, dr n. med. Jakub Piotrkowski „Ultrasonografia w ocenie układu krążeniowo-oddechowego u osób w wieku podeszłym przyjmowanych do szpitala w trybie nagłym”, dr n. med. Dominik Tyloch „Zastosowanie zaawansowanych technik badania ultrasonograficznego w diagnostyce wybranych chorób urologicznych”.

Nagrodę za najlepszą pracę habilitacyjną otrzymały: dr hab. n. med. Natalia Buda „Zastosowania ultrasonografii płuc u pacjentów dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem zmian śródmiąższowych”, dr hab. n. med. Katarzyna Dobruch-Sobczak „Wieloparametryczna analiza obrazowania ultradźwiękowego w różnicowaniu guzów piersi oraz monitorowaniu leczenia chorych dotkniętych rakiem piersi”.

Nagrodę za najlepszą pracę naukową otrzymali: Andrzej Lewicki, Simon Freeman, Maciej Jędrzejczyk, Jakub Dobruch, Yi Dong, Michele Bertolotto, Christoph F. Dietrich: “Incidental Findings and How to Manage Them: Testis – a WFUMB Position Paper” (Ultrasound Med Biol 2021 Oct; 47(10):2787–2802).

Nagrodę za najlepszą monografię otrzymali: dr n. med. Andrzej Lewicki „Ultrasonografia urologiczna” tom 1 i 2, dr hab. n. med. Michał Podgórski „USG kolana” „USG barku i biodra”.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za pracę i trud włożony w rozwój ultrasonografii.

W Konferencji wzięło udział ponad 300 uczestników, którzy wzięli udział w sesjach i warsztatach praktycznych.

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego oraz Komitetu Organizacyjnego, dziękuję członkom Komitetu Naukowego oraz wykładowcom, za przygotowanie ciekawych wykładów oraz opisów przypadków. Dzięki Państwa zaangażowaniu Konferencja prezentowała bardzo wysoki poziom naukowy.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w naszym Kongresie, liczną obecność podczas wszystkich sesji oraz warsztatów. Wyrażamy nadzieję, że Konferencja spełniła Państwa oczekiwania i była okazją do zdobycia lub odświeżenia wiedzy, wymiany doświadczeń jak również miłego spotkania towarzyskiego.

Dziękujemy za objęcie patronatem honorowym naszego wydarzenia Panu Prezydentowi miasta Bydgoszcz Rafałowi Bruskiemu, Pani Prorektor ds. Collegium Mediucum prof. dr hab. Kornelii Kędziorze-Kornatowskiej, Panu Prezesowi Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Panu Prezesowi Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Dziękujemy naszym patronom medialnym m.in. TVP Bydgoszcz oraz innym mediom lokalnym biorącym udział w wydarzeniu.

Dziękujemy również, wszystkim sponsorom i firmom, dzięki którym nasz Kongres mógł się odbyć w pełnym zakresie i które przyjemnie było nam gościć podczas naszych obrad. Szczególne podziękowania składamy naszym głównym sponsorom: firmie Philips platynowemu sponsorowi, firmie Canom złotemu sponsorowi, firmie Mindray srebrnemu sponsorowi oraz firmie Samsung brązowemu sponsorowi.

Z poważaniem
dr n. med. Małgorzata Serafin-Król
Przewodnicząca Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *