VII. Ultrasonografia w urologii

 1.   Zakres wiedzy:
  • podstawy fizyczne i aparaturowe diagnostyki usg
  • anatomia układu moczowo-płciowego
  • wady wrodzone
  • diagnostyka chorób nerek – torbiele, torbielowatość, wodonercze, kamica, guzy, choroby miąższowe, nadciśnienie, urazy, nerka przeszczepiona
  • przestrzeń zaotrzewnowa
  • diagnostyka chorób moczowodu
  • diagnostyka chorób pęcherza moczowego – zapalenia, uchyłki, kamica, guzy, zaleganie moczu, ciała obce, pęcherz jelitowy
  • diagnostyka stercza – przezbrzusznie i doodbytniczo – przerost, rak, zapalenie, stercz po leczeniu operacyjnym, monitorowanie leczenia chorób stercza, urazy
  • diagnostyka moszny – zapalenia, guzy, urazy, ektopia jąder
  • diagnostyka prącia
  • nerka przeszczepiona
  • zabiegi diagnostyczne i lecznicze monitorowanie usg
  • odrębności diagnostyki usg u dzieci
  • diagnostyka usg nietrzymania moczu
  • nowe techniki – 3D/4D, 2-ga harmoniczna, UŚK
  • badania doplerowskie
 2. Sytuacje diagnostyczno- kliniczne
  • kolka nerkowa
  • krwiomocz
  • bezmocz, skąpomocz
  • macalny guz
  • macalne zmiany w mosznie i ból moszny
  • objawy dyzuryczne
  • nieotrzymanie moczu
  • urazy
  • objawy zakażenia, zapalenie układu moczowo-płciowego i przestrzeni zaotrzewnowej
  • zabiegi pod kontrolą obrazu usg – biopsje, drenaże, zakładanie drenów.

Podstawy fizyczne i aparaturowe diagnostyki usg

 1. Podstawy fizyczne obrazowania ultrasonograficznego
  • propagacja fal w tkankach
  • impedancja akustyczna tkanek
  • zjawisko odbicia i załamania fal
  • tłumienie fal
  • prezentacje ultrasonograficzne: A, B i M
  • głowice ultradźwiękowe
 2. Wprowadzenie do technik doplerowskich
  •  zjawisko Dopplera
  • metoda fali ciągłej i impulsowej
  • aljasing
 3. Podstawy hemodynamiki w świetle badań doplerowskich
 4. Obrazowanie przepływu krwi
  • metoda kodowania prędkości przepływu kolorem – tzw. dopler kolorowy
  •  sonoangiografia doplerowska – kodowanie mocy sygnału doplerowskiego kolorem
 5.  Nowe techniki obrazowania
  • obrazowanie ze środkami kontrastującymi
  • obrazowanie harmoniczne
  • obrazowanie harmoniczne różnicowe elastografia
 6.  Obrazowanie 3D
 7. Artefakty
  • artefakty w obrazowaniu narządów
  • artefakty w badaniach doplerowskich.