IX. Ultrasonografia ogólna

1.      Anatomia ultrasonograficzna narządów szyi, jamy brzusznej, przestrzeniztrzewnowej, sutka.

2.      Diagnostyka usg ślinianek i tarczycy.

3.      Diagnostyka usg węzłów chłonnych położonych powierzchownie w jamie brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej

4.      Diagnostyka usg płynu w jamie opłucnowej

5.      Diagnostyka usg wątroby, pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych, trzustki i śledziony

6.      Diagnostyka usg wolnego płynu i zbiorników płynu w jamie brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej

7.      Diagnostyka usg jelit

8.      Diagnostyka usg naczyń krwionośnych jamy brzusznej

9.      Diagnostyka usg nerek, nadnerczy, pęcherza moczowego, stercza, objętości zalegającego moczu w pęcherzu moczowym

10.  Przezbrzuszna diagnostyka usg narządu rodnego

11.  Diagnostyka usg sutka

12.  Diagnostyka usg urazów

 Podstawy fizyczne i aparaturowe diagnostyki usg

1.      Podstawy fizyczne obrazowania ultrasonograficznego
•   propagacja fal w tkankach
•   impedancja akustyczna tkanek
•   zjawisko odbicia i załamania fal
•   tłumienie fal
•   prezentacje ultrasonograficzne: A, B i M
•   głowice ultradźwiękowe

2.      Wprowadzenie do technik doplerowskich
•   zjawisko Dopplera
•   metoda fali ciągłej i impulsowej
•   aljasing

3.      Podstawy hemodynamiki w świetle badań doplerowskich

4.      Obrazowanie przepływu krwi
•   metoda kodowania prędkości przepływu kolorem – tzw. dopler kolorowy
•   sonoangiografia doplerowska – kodowanie mocy sygnału doplerowskiego kolorem

5.      Nowe techniki obrazowania
•   obrazowanie ze środkami kontrastującymi
•   obrazowanie harmoniczne
•   obrazowanie harmoniczne różnicowe elastografia

6.      Obrazowanie 3D

7.      Artefakty
•   artefakty w obrazowaniu narządów
•   artefakty w badaniach doplerowskich