IX. Ultrasonografia ogólna

 1. Anatomia ultrasonograficzna narządów szyi, jamy brzusznej, przestrzeniztrzewnowej.
 2. Diagnostyka usg tarczycy.
 3. Diagnostyka usg węzłów chłonnych położonych powierzchownie w jamie brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej
 4. Diagnostyka usg płynu w jamie opłucnowej
 5. Diagnostyka usg wątroby, pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych, trzustki i śledziony
 6. Diagnostyka usg wolnego płynu i zbiorników płynu w jamie brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej
 7. Diagnostyka usg jelit
 8. Diagnostyka usg naczyń krwionośnych jamy brzusznej
 9. Diagnostyka usg nerek, nadnerczy, pęcherza moczowego, stercza, objętości zalegającego moczu w pęcherzu moczowym
 10. Przezbrzuszna podstawowa diagnostyka usg narządu rodnego
 11. Diagnostyka usg urazów

Podstawy fizyczne i aparaturowe diagnostyki usg

 1. Podstawy fizyczne obrazowania ultrasonograficznego
  • propagacja fal w tkankach
  • impedancja akustyczna tkanek
  • zjawisko odbicia i załamania fal
  • tłumienie fal
  • prezentacje ultrasonograficzne: A, B i M
  • głowice ultradźwiękowe
 2. Wprowadzenie do technik doplerowskich
  • zjawisko Dopplera
  • metoda fali ciągłej i impulsowej
  • aljasing
 3.  Podstawy hemodynamiki w świetle badań doplerowskich
 4. Obrazowanie przepływu krwi
  • metoda kodowania prędkości przepływu kolorem – tzw. dopler kolorowy
  • sonoangiografia doplerowska – kodowanie mocy sygnału doplerowskiego kolorem
 5. Nowe techniki obrazowania
  • obrazowanie ze środkami kontrastującymi
  • obrazowanie harmoniczne
   obrazowanie harmoniczne różnicowe elastografia
 6.  Obrazowanie 3D
 7. Artefakty
  • artefakty w obrazowaniu narządów
  • artefakty w badaniach doplerowskich.