Zlecenia postępowania podczas badań USG w dobie pandemii COVID-19 wiodących towarzystw Ultrasonograficznych, zobacz co da się zrobić

WFUMB Position Statement

How to perform a safe ultrasound examination and clean equipment in the context of COVID-19
https://wfumb.info/wp-content/uploads/2020/03/WFUMB-covid19-document_FINAL2d.pdf

AIUM

  • AIUM Official Statement: Guidelines for Cleaning and Preparing External- and Internal-Use Ultrasound Transducers and Equipment Between Patients as well as Safe Handling and Use of Ultrasound Coupling Gel – https://www.aium.org/officialStatements/57
  • AIUM Quick Guide on COVID-19 Protections – Ultrasound Transducers, Equipment, and Gel – https://aium.s3.amazonaws.com/covid19/Covid19_Quick_Guide_UTEG.pdf
  • AIUM Quick Guide on COVID-19 Protections – Patient and UltrasoundProvider Protobiont – https://aium.s3.amazonaws.com/covid19/Covid19_Quick_Guide_PUPP.pdf

ISUOG Safety Committee Position Statement

safe performance of obstetric and gynecological scans and equipment cleaning in the context of COVID-19
http://www.efsumb.org/blog/wp-content/uploads/2020/03/ISUOG-Safety-Committee-statement-COVID19.pdf

Tłumaczenie:

WFUMB-bezpieczeństwo-pracy-w-dobie-COVID-19

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *