„Ultrasonografia urologiczna”. Recenzja prof. Wiesława Jakubowskiego.

W 2019 roku w Biurze Wydawniczym Polskiego Towarzystwa Urologicznego ukazała się monografia dr med. Andrzeja Lewickiego pt. „Ultrasonografia Urologiczna”.
Redakcji naukowej tej monografii podjęli się Profesor Piotr Chłosta z Collegium Medicum Uniwersytetu Medycznego w Krakowie i piszący tą recenzję.
W 18 rozdziałach przedstawiono całość problematyki dotyczącej przydatności, miejsca i znaczenia diagnostyki usg w chorobach nerek i pęcherza moczowego, anatomii ultrasonograficznej tych narządów i wad wrodzonych nerek. Trzy pierwsze rozdziały dotyczą podstaw fizycznych diagnostyki usg i aparatury.
Trzeci znakomity rozdział zatytułowany Widać czy nie widać. Artefakty w badaniu usg … opisuje w mistrzowski sposób ograniczenia diagnostyczne usg, pułapki diagnostyczne i artefakty.
Dr med. Andrzej Lewicki będący klinicystą-urologiem w sposób doskonały posiadł całościową wiedzę dotyczącą możliwości współczesnej ultrasonografii w diagnostyce narządów układu moczowo-płciowego.
Wiedzę tą znakomicie i dowodnie prezentuje w poszczególnych rozdziałach monografii.
Zagadnienia kliniczne, diagnostyczne usg, porównanie z innymi metodami diagnostyki obrazowej i algorytmy diagnostyczne – to wszystko czytelnik znajdzie w tej monografii.
To najlepsza monografia w polskim piśmiennictwie z zakresu diagnostyki usg w urologii porównywalna z topowymi monografiami w światowym piśmiennictwie.
Z pełnym przekonaniem polecam tą monografię do uważnego studiowania urologom, diagnostom obrazowym, ultrasonografistą który na co dzień albo są odbiorcami wyników badań, albo sami te badania wykonują. Wiele z tej monografii mogą się nauczyć i poszerzyć oraz ugruntować swoją wiedzę.
Gratulacje dla Autora, podziękowania dla Polskiego Towarzystwa Urologicznego za inicjatywę wydania książki. Czas poświęcony na jej studiowanie będzie przyjemnością i pożytkiem w ustawicznym własnym kształceniu.

Wiesław Jakubowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *