SonoTEAM

Szanowni Państwo,

Z inicjatywy Sekcji Studentów i Młodych Lekarzy Polskiego Towarzystwa
Ultrasonograficznego, pod opieką prof. dr hab. n. med. Anny Drelich-Zbroi oraz dr Maryli
Kuczyńskiej, przy wsparciu Sekcji Ultrasonografii Polskiego Lekarskiego Towarzystwa
Radiologicznego oraz uniwersyteckich kół radiologicznych powstała inicjatywa SonoTeam.

Do głównych celów projektu należą:

  1. Utworzenie międzyośrodkowego klubu umiejętności praktycznych pod kierownictwem specjalistów doświadczonych zarówno we współpracy ze studentami i młodymi badaczami (wykładowcy akademiccy, opiekunowie kół naukowych, organizatorzy cyklicznych konferencji naukowych i warsztatów USG dla studentów, członkowie komitetów młodych badaczy i edukacyjnych towarzystw europejskich i światowych), prowadzeniu szkoleń z zakresu ultrasonografii, a także działań naukowych w ramach towarzystw naukowych.
  2. Stworzenie siatki kształcenia mającej na celu realne zaangażowanie studentów w proces edukacji, w którym student przyjmuje zarówno rolę kursanta, jak i trenera. Opiekunowie projektu wyszkolą bowiem grono studentów-trenerów, którzy następnie będą prowadzili dalsze kursy dla społeczności akademickiej – na poziomach adekwatnych do własnego, bieżącego poziomu wiedzy i stopnia zaawansowania.
  3. Wielopłaszczyznowa integracja środowisk. Pierwszą nich stanowi płaszczyzna wykładowca-student, pozwalająca na kontakt studentów-trenerów z rzeczywistą pracą specjalistów radiologii, obserwowanie ich podczas badań pacjentów w klinice i doskonalenie własnych umiejętności praktycznych w systemie 1 na 1. Kolejna płaszczyzna student-student pozwoli na integrację środowiska akademickiego poprzez zrzeszenie adeptów różnych kierunków, różnych lat, a także różnych krajów – projekt przewiduje bowiem możliwość udziału Kolegów z wydziałów anglojęzycznych oraz zaproszenie gości zagranicznych zrzeszonych np. w Student Committee.
  4. Kolejną płaszczyznę medyk-społeczność lokalna wyznaczać będą działania o charakterze społeczno-charytatywnym w postaci oferty bezpłatnych badań profilaktycznych kierowanych do mieszkańców miast za pomocą mediów społecznościowych, mediów lokalnych oraz poprzez portale informacyjne. Ze względu na zaistniałą sytuację geopolityczną związaną z wydarzeniami na Ukrainie, młodzi medycy ze wschodniej części kraju proponują zaadresowanie oferty również do społeczności imigrantów i uchodźców wojennych, których dostęp do świadczeń zdrowotnych uległ znacznemu pogorszeniu. Uważamy, że działania kierowane do społeczności lokalnej wpłyną również na budowanie pozytywnego wizerunku i zaufania do zawodów medycznych.

Działalność SonoTEAM będzie prowadzona w porozumieniu z wiodącymi
producentami aparatury ultrasonograficznej, towarzystwami – Polskim Towarzystwem
Ultrasonograficznym i Polskim Lekarskim Towarzystwem Radiologicznym, co pozwoli na
zapewnienie niezbędnego do prowadzenia szkoleń, wysokiej klasy sprzętu medycznego,
odpowiedni nadzór merytoryczny oraz doskonałą platformę porozumienia i wymiany
doświadczeń.

I Studencie Ogólnopolskie Warsztaty USG – SonoTeam, pod patronatem Polskiego
Towarzystwa Ultrasonograficznego oraz Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego
odbędą się 10-11.12.2022 r. w Lublinie. Tematyka warsztatów to: Anatomia Prawidłowa –
badanie usg jamy brzusznej i szyi.

Wstępny Program spotkania
I tura 10.12.2022 r. II tura 11.12.2022 r.
9:00 – 9:30 Rejestracja uczestników
9:30 – 10:00 Powitanie, otwarcie warsztatów – przedstawienie idei SonoTEAM
10:00 – 11:00 Pokaz podstawowego badania jamy brzusznej z omówieniem anatomii
ultrasonograficznej, obrazów prawidłowych, typowych projekcji
obrazowania i ułożenia pacjenta do badania, podstawowych pomiarów
i ich norm
11:00 – 14:00 Warsztaty praktyczne w grupach 4 os. – jama brzuszna (z
wprowadzeniem odnośnie obsługi aparatu i zaliczeniem modułu)
14:00 – 15:00 Przerwa lunchowa (możliwość zapoznania się z aparatami USG różnych
wystawców)
15:00 – 16:00 Pokaz podstawowego badania narządów i naczyń szyi z omówieniem
anatomii ultrasonograficznej, obrazów prawidłowych, typowych
projekcji obrazowania i ułożenia pacjenta do badania, podstawowych
pomiarów i ich norm; wprowadzenie do ultrasonografii dopplerowskiej
16:00 – 18:00 Warsztaty praktyczne w grupach 4 os. – szyja (z wprowadzeniem
odnośnie obsługi aparatu i zaliczeniem modułu)
18:00 – 18:30 Zakończenie warsztatów, podziękowania, rozdanie dyplomów

Wkrótce opublikujemy szczegółowe informacje dotyczące zapisów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *