Składka za czasopismo

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą warunków umowy z wydawnictwem czasopisma Journal of Ultrasonography w roku 2020 nie będzie pobierana składka za czasopismo w wysokości 100 zł. Najprawdopodobniej nie będzie również wydawana forma drukowana czasopisma.Wysokości składek członkowskich PTU i EFSUMB pozostają bez zmian. Wysokość punktów przyznanych za opłacenie składek pozostaje bez zmian (24 pt. rocznie przy opłaceniu składki PTU i EFSUMB). Wszyscy Państwo, którzy opłacili składki w wysokości 250 zł za rok 2020 otrzymają zwrot 100 zł. Uprzejmie prosimy o dokładne sprawdzenie adresów korespondencyjnych oraz adresów e-mail podanych podczas rejestracji do Towarzystwa (ze względu na wysyłkę czasopisma w formie elektronicznej). W razie pytań bardzo prosimy o kontakt z sekretariatem.