Sekcja Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej

Sekcja Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej PTU została powołana w celu propagowania kardiologii prenatalnej w Polsce oraz szkolenia w zakresie wykonywania badań echokardiograficznych płodów, jak również przeprowadzania prenatalnych konsultacji kardiologicznych. W 2017 roku, decyzja Zarządu Głównego PTU, został powołany nowy Zarząd.
Na pierwszym zebraniu Zarządu, które odbyło się 17.11.2017 roku zostały zmienione zasady przyznawania certyfikatów oraz podziału ośrodków przeprowadzających badania echokardiograficzne płodów.

Certyfikaty Podstawowego Badania Serca Płodu oraz Certyfikaty Umiejętności Echokardiograficznego Badania Serca Płodu (dla zaawansowanych) wydawane przez Sekcję Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej PTU są jedynymi dokumentami na podstawie których można ubiegać się o podpisanie kontraktu z NFZ na przeprowadzanie badań echokardiograficznych płodu.

Aktualności z sekcji

IV Ogólnopolska Konferencja Kardiologii Prenatalnej Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Kardiologii Prenatalnej Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.Rejestracji możecie Państwo dokonać korzystając z formularza na stronie: https://recover.org.pl/rejestracja24-01-20/

III Ogólnopolska Konferencja Kardiologii Prenatalnej Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

W imieniu Zarządu Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Konferencji, która odbędzie się dnia 24.01.2020 roku w Warszawie przy ul. Agatowej 1 w Centrum Naukowo – Szkoleniowym im. Tadeusza Dąbrowskiego Formuła kolejnej już konferencji, jest dedykowana dla lekarzy różnych specjalności – praktyków, pasjonatów i sympatyków kardiologii […]