III Rzeszowski Dni Ultrasonograficzne

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Za nami kolejne, III Rzeszowskie Dni Ultrasonograficzne. Tegorocznym tematem wiodącym konferencji była Ultrasonografia State-of-the-Art 2024 i ciekawe przypadki.

Konferencja rozpoczęła się warsztatami układu mięśniowo- szkieletowego, tarczycy oraz biopsji tkankowej na fantomach, a wykład inauguracyjny wygłosił Profesor Paweł Knapp w towarzystwie nietypowej oprawy muzycznej.
W trakcie konferencji odbyło się XI sesji, w których udział wzięli eksperci diagnostyki ultrasonograficznej z całej Polski.

Dziękuję wszystkim wykładowcom za przygotowanie ciekawej tematyki wykładów oraz podzielenie się przypadkami z własnej praktyki. Państwa obecność oraz wysoki poziom merytoryczny wykładów dodają prestiżu naszej konferencji.
Tegoroczna konferencja zgromadziła aż 210 uczestników, co stanowi rekord frekwencji tego cyklu spotkań. Dziękujemy Państwu za obecność, rozmowy w kuluarach i wymianę doświadczeń.

Dziękuję Zarządowi PTU, dr Pawłowi Guzikowi, gospodarzowi Rzeszowskich Dni Ultrasonograficznych, za nieocenioną pomoc organizacyjną i merytoryczną wydarzenia oraz serdeczną gościnę w Rzeszowie.
Dziękuję obecnym na konferencji firmom medycznym, organizatorowi firmie Medisfera i wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i prawidłowy przebieg konferencji.
Zapraszamy Państwa do Rzeszowa za rok!

Z pozdrowieniami
dr n. med. Małgorzata Serafin-Król
Przewodnicząca Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *