I Ogólnopolskich Warsztatów Ultrasonograficznych dla Studentów SonoTeam – podsumowanie wydarzenia.

W dniach 10 i 11 grudnia 2022 roku w Zakładzie Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie odbyły się I Ogólnopolskie Warsztaty Ultrasonograficzne SonoTEAM, które powstały dzięki pomysłowi i zaangażowaniu prof. dr hab. Anny Drelich – Zbroi i lekarz Maryli Kuczyńskiej. Warsztaty, jako wydarzenie cykliczne,  objęte zostało patronatami: Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, JM Rektora UM w Lublinie prof. Wojciecha Załuski oraz Prezydenta Miasta Lublin – dr Krzysztofa Żuka.

Do udziału w warsztatach zgłosiło się ponad 1100 studentów reprezentujących  wszystkie ośrodki akademickie w Polsce oraz kraje ościenne: Słowację i  Ukrainę. Ostatecznie  zakwalifikowano 70 uczestników z  11 uczelni medycznych w Polsce  m. in. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Śląskiego Uniwersytetu  Medycznego, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, którzy odbyli już obowiązkowy kurs radiologii przewidzianym programem studiów.  

Podczas dwóch tur warsztatów studenci mieli okazję poznać teoretyczne podstawy techniki i praktyczne aspekty badania ultrasonograficznego narządów szyi oraz jamy brzusznej pod okiem doświadczonych, uznanych polskich ultrasonografistów m. in. dr Michała Elwertowskiego, dr Małgorzaty Serafin – Król, dr Agnieszki Marianowskiej czy prof. Magdaleny Januszewicz. Nad sprawnym przebiegiem całej inicjatywy czuwały jej pomysłodawczynie – prof. Anna Drelich – Zbroja i lek. Maryla Kuczyńska reprezentujące Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Każdy z bloków zajęć praktycznych poprzedzony był badaniem pokazowym i komentarzem naukowym  Maestro ultrasonografii polskiej – dr Michała Elwertowskiego. Tuż po badaniu pokazowym przeznaczono czas na dyskusję oraz pytania ze strony uczestników. Zajęcia praktyczne, gdzie to studenci wcielali się w rolę badających, prowadzone były w 8 gabinetach z wykorzystaniem sprzętu najwyższej jakości do badań USG,  użyczonego na Warsztaty przez firmy partnerskie  MindRay, Samsung i Philips.

Na szczególne podkreślenie zasługuje stworzenie, „pod okiem”  doświadczonych specjalistów, unikatowego i niezwykle przydatnego podręcznika  elektronicznego, bogato ilustrowanego handbooka podstaw ultrasonografii narządów szyi i jamy brzusznej, stanowiącego  zbiór podstaw merytorycznych do dalszej nauki ultrasonografii.

Wyróżnić należy także duże zaangażowanie w przygotowanie wydarzenia od strony multimedialnej  przez przedstawicieli Studenckiego Koła Naukowego  Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii oraz członków Sekcji Studentów i Młodych Lekarzy PTU Oddział Lublin, którzy dbając o dobrą  oprawę zaprojektowali logo, stronę internetową, profile w mediach społecznościowych całego wydarzenia.  

SonoTEAM jest inicjatywą stworzoną przez lekarzy specjalistów dla studentów, zachęcającą młodszych kolegów do nauki praktycznych aspektów ultrasonografii, a następnie przejęcia inicjatywy dydaktycznej poprzez wcielenie się w rolę trenerów w swoich ośrodkach akademickich, np. w ramach działalności studenckich kół oraz towarzystw naukowych.

Kolejne warsztaty SonoTEAM II już 14-15 stycznia 2023 w Lublinie!

Zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej SonoTEAM:

www.sonoteam.pl oraz śledzenia naszych mediów społecznościowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *