COVID-19 – zasady postępowania przy badaniach USG – zalecenia PTU

ZGODNIE Z ZALECENIA MZ
Wykonywanie badań głównie istotnych diagnostycznie

Podstawowy pierwszy etap kwalifikujący Pacjenta do badania usg w trybie ambulatoryjnym.

REJESTRACJA I DECYZJA WYKONANIA BADANIA NA PODSTAWIE TELEPORADY , REJESTRACJI ON-LINE

Dostępna informacja o rejestracji tylko telefonicznej lub on-line

 1. Przed wykonaniem badań należy uwzględnić wstępną selekcję Pacjentów w trybie:
  a) telewywiad i /lub wypełnienie ankiety z wywiadem w kierunku ryzyka COVID-19 on-line
  lub
  b) telefonicznej oceny ryzyka przez pracownika rejestracji w czasie rozmowy z Pacjentem
  W przypadku osób z ujemnym wywiadem epidemiologicznym, niegorączkujących, ale z objawami przeziębienia, wskazane jest odroczenie badania do momentu ustąpienia objawów. Można przyjąć, że w łagodnych przypadkach ustalenie terminu za 10 dni powinno być wystarczające.
  Osoby z dodatnim wywiadem po przeprowadzeniu ankiety powinny podlegać 14-dniowej kwarantannie i nie mieć wykonywanych badań ultrasonograficznych bez pilnych wskazań.
  W przypadku stanów nagłych kontakt SANEPID lub Szpital Zakaźny i dalsze skierowanie do dedykowanego ośrodku.
  Osoby chorujące na COVID-19 lub z dodatnim testem na SARS-CoV-2 powinny mieć wykonywane badania USG wyłącznie z uzasadnionych wskazań w ośrodkach wielospecjalistycznych (tzw. jednoimiennych) dedykowanych do opieki nad pacjentami z infekcją SARS-CoV-2 (wg listy Ministerstwa Zdrowia).
 2. Po przejściu kwalifikacji zgodnie z punktem 1. W warunkach ambulatoryjnych:
  – badamy tylko osoby z ujemnym wywiadem oraz bezobjawowe,
  – badanie bezwzględnie konieczne, istotne diagnostycznie
  – badania przesiewowe, badania kontrolne w stanach nie zagrażających życiu należy odroczyć
  – czas badania ograniczony do minimum badanie ograniczone jedynie do zakresu niezbędnego do rozwiązania problemu klinicznego – do
  CZASU USTĄPIENIA ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO ZARZĄD PTU ZAWIESZA KONIECZNOŚĆ WYKONANIA PEŁNYCH BADAŃ REGIONÓW ANATOMICZNYCH ZGODNIE Z ZAKRESEM PODANYM STANDARDACH PTU.
 3. Wydłużenie czasu przewidzianego typowo dla jednego pacjenta co umożliwi ograniczenie możliwości przebywania w poczekalni jednoczasowo kilku pacjentów
 4. W poczekalni w zależności od wielkości pomieszczenia 1-2 osób (bez osoby towarzyszącej z wyjątkiem dzieci/osoby wymagające opieki + 1 opiekun)
 5. W gabinecie może przebywać tylko jedna osoba bez osoby towarzyszącej (z wyjątkiem dzieci/osoby wymagające opieki + 1 opiekun)
 6. Podczas badania ultrasonograficznego należy ograniczyć kontakt słowny i wzrokowy z osobą. Omówienie wyniku badania powinno mieć miejsce po jego zakończeniu z zachowaniem bezpiecznej odległości.
 7. Jest wymagane utrzymanie jak największej – tak dużej, jak to tylko możliwe – odległości między badaną osobą i badającym.
 8. Jest wymagane ograniczenie liczby pacjentów w poczekalni i egzekwowanie zakazu przebywania w niej osób towarzyszących. Jest też wymagane utrzymywanie co najmniej 2 metrów odległości między osobami.
 9. Przychodzący pacjent po odwieszeniu odzieży wierzchniej myje i dokładnie myje/dezyfekuje ręce

  Rekomendowane środki ochrony osobistej:

  Maska co najmniej chirurgiczna dla lekarza + personelu pomocniczego, na wypadek gdyby personel był zakażony i bezobjawowy, aby nie narażać. Maska utrudnia także kontakt z ustami i nosem, których często dotykamy bezwiednie. 

  Powinniśmy promować zachowania polegające na tym, że każdy Pacjent przychodzi na badanie w maseczce – na wypadek zakażenia bezobjawowego (jest to potencjalnie każda badana osoba), aby nie rozsiewać wirusa w czasie mówienia. W miarę możliwości udostępnienie takiej maseczki

  Aparaty usg należy umiejscowić i wykonywać badania w gabinetach z możliwością wietrzenia – wietrzenie kilka razy dziennie.

  Okulary ochronne.

  Dla personelu postuluje się maski z filtrem FFFP2 (N95) lub FFP3 (N100). Dostępność masek jest ograniczona.

  Badanie w rękawiczkach jednorazowych.

  Mycie i dezynfekcja rąk po każdym badaniu.  

  Czyszczenie i odkażanie aparatu – według zasad zgodnych z zaleceniami producenta.

  Po każdej Pacjencie należy używać ściereczek nasączonych środkiem dezynfekującym do oczyszczenia głowic i powierzchni aparatu.


1 komentarz dla “COVID-19 – zasady postępowania przy badaniach USG – zalecenia PTU

 1. Zalecenia są oczywiste i do przestrzegania. Pracuję jak ortopeda w gabinecie prywatnym i Poradni Specjalistycznej NZOZ. Na razie obie działalności są zawieszone. Całkowity zatem brak kontaktu z kimkolwiek.Stawiam pierwsze kroki w uruchomianiu zdalnej pracy. W mojej działalności konieczność wykonania USG wydaje się śladowa. Rozważam wykonanie badania w przypadku konieczności podjęcia decyzji zakończenia leczenia l .c.c i odstawienia lub kontynuacji stosowania aparatu zgięciowo odwiedzeniowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *