IV. Ultrasonografia narządów szyi i twarzoczaszki

 1. Anatomia ultrasonograficzna narządów szyi
 2. Diagnostyka usg ślinianek i tarczycy.
 3. Diagnostyka usg węzłów chłonnych
 4. Diagnostyka usg krtani
 5. Diagnostyka usg urazów szyi
 6. USG stawu skroniowo-żuchwowego. Anatomia, patologia
 7. Diagnostyka usg tętnic szyjnych i kręgowych

Podstawy fizyczne i aparaturowe diagnostyki usg

 1. Podstawy fizyczne obrazowania ultrasonograficznego
 • propagacja fal w tkankach
 • impedancja akustyczna tkanek
 • zjawisko odbicia i załamania fal
 • tłumienie fal
 • prezentacje ultrasonograficzne: A, B i M
 • głowice ultradźwiękowe
 1. Wprowadzenie do technik dopplerowskich
 • zjawisko Dopplera
 • metoda fali ciągłej i impulsowej
 • aljasing
 1. Podstawy hemodynamiki w świetle badań dopplerowskich
 2. Obrazowanie przepływu krwi
 • metoda kodowania prędkości przepływu kolorem – tzw. doppler kolorowy
 • sonoangiografia dopplerowska – kodowanie mocy sygnału dopplerowskiego kolorem
 1. Nowe techniki obrazowania
 • obrazowanie ze środkami kontrastującymi
 • obrazowanie harmoniczne
 • obrazowanie harmoniczne różnicowe elastografia
 1. Obrazowanie 3D
 2. Artefakty
 • artefakty w obrazowaniu narządów
 • artefakty w badaniach dopplerowskich