VIII. Ultrasonografia w pediatrii

Usg jamy brzusznej
•odrębności anatomiczne i fizjologiczne wieku dziecięcego, normy wielkości
•oceniane narządy, pomiary, technika badania
•wskazania do badania
•najczęściej występujące patologie

Usg OUN
•anatomia, normy wielkości
•oceniane narządy, pomiary, technika badania
•wskazania do badania
•najczęściej występujące patologie

Usg szyi
•odrębności anatomiczne i fizjologiczne wieku dziecięcego, normy wielkości
•oceniane narządy, pomiary, technika badania
•wskazania do badania
•najczęściej występujące patologie

Usg moszny
•odrębności anatomiczne i fizjologiczne wieku dziecięcego, normy wielkości
•oceniane narządy, pomiary, technika badania
•wskazania do badania
•najczęściej występujące patologie

Usg stawów biodrowych u noworodków
•odrębności anatomiczne i fizjologiczne wieku dziecięcego, normy wielkości
•oceniane narządy, pomiary, technika badania
•wskazania do badania
•najczęściej występujące patologie

Podstawy fizyczne i aparaturowe diagnostyki usg

 1. Podstawy fizyczne obrazowania ultrasonograficznego
 • propagacja fal w tkankach
 • impedancja akustyczna tkanek
 • zjawisko odbicia i załamania fal
 • tłumienie fal
 • prezentacje ultrasonograficzne: A, B i M
 • głowice ultradźwiękowe
 1. Wprowadzenie do technik dopplerowskich
 • zjawisko Dopplera
 • metoda fali ciągłej i impulsowej
 • aljasing
 1. Podstawy hemodynamiki w świetle badań dopplerowskich
 2. Obrazowanie przepływu krwi
 • metoda kodowania prędkości przepływu kolorem – tzw. doppler kolorowy
 • sonoangiografia dopplerowska – kodowanie mocy sygnału dopplerowskiego kolorem
 1. Nowe techniki obrazowania
 • obrazowanie ze środkami kontrastującymi
 • obrazowanie harmoniczne
 • obrazowanie harmoniczne różnicowe elastografia
 1. Obrazowanie 3D
 2. Artefakty
 • artefakty w obrazowaniu narządów
 • artefakty w badaniach dopplerowskich