VIII. Ultrasonografia w pediatrii

 1. Usg jamy brzusznej
  • odrębności anatomiczne i fizjologiczne wieku dziecięcego, normy wielkości
  • oceniane narządy, pomiary, technika badania
  • wskazania do badania
  • najczęściej występujące patologie
 2. Usg OUN
  • anatomia, normy wielkości
  • oceniane narządy, pomiary, technika badania
  • wskazania do badania
  • najczęściej występujące patologie
 3. Usg szyi
  • odrębności anatomiczne i fizjologiczne wieku dziecięcego, normy wielkości
  • oceniane narządy, pomiary, technika badania
  • wskazania do badania
  • najczęściej występujące patologie
 4. Usg moszny
  • odrębności anatomiczne i fizjologiczne wieku dziecięcego, normy wielkości
  • oceniane narządy, pomiary, technika badania
  • wskazania do badania
  • najczęściej występujące patologie
 5. Usg stawów biodrowych u noworodków
  • odrębności anatomiczne i fizjologiczne wieku dziecięcego, normy wielkości
  • oceniane narządy, pomiary, technika badania
  • wskazania do badania
  • najczęściej występujące patologie.

Podstawy fizyczne i aparaturowe diagnostyki usg

 1. Podstawy fizyczne obrazowania ultrasonograficznego
  • propagacja fal w tkankach
  • impedancja akustyczna tkanek
  • zjawisko odbicia i załamania fal
  • tłumienie fal
  • prezentacje ultrasonograficzne: A, B i M
  • głowice ultradźwiękowe
 2. Wprowadzenie do technik doplerowskich
  • zjawisko Dopplera
  • metoda fali ciągłej i impulsowej
  • aljasing
 3.  Podstawy hemodynamiki w świetle badań doplerowskich
 4. Obrazowanie przepływu krwi
  • metoda kodowania prędkości przepływu kolorem – tzw. dopler kolorowy
  • sonoangiografia doplerowska – kodowanie mocy sygnału doplerowskiego kolorem
 5. Nowe techniki obrazowania
  • obrazowanie ze środkami kontrastującymi
  • obrazowanie harmoniczne
   obrazowanie harmoniczne różnicowe elastografia
 6.  Obrazowanie 3D
 7. Artefakty
  • artefakty w obrazowaniu narządów
  • artefakty w badaniach doplerowskich.