VIII. Ultrasonografia w okulistyce

VIII. Ultrasonografia w okulistyce

 1. Anatomia usg gałki ocznej
 2. Anatomia unaczynienia gałki ocznej:
  •układ tętniczy
  •układ żylny
 3. Unaczynienia siatkówki i błony naczyniowej
 4. Mechanizmy kontroli regulacji krążenia gałkowego
 5. Pojęcie autoregulacji krążenia gałkowego
  •regulacja siatkówkowa
  a. teoria mięśniowa
  b. teoria metaboliczna
  •regulacja naczyniówkowa
  a. teoria metaboliczna
  b. teoria współczulna
 6. Techniki badawcze oceniające układ krążenia gałki ocznej
  •angiografia fluoresceinowa i indocyjaninowa
  •skaningowa angiografia laserowa
  •kolorowa ultrasonografia doplerowska
  •pulsacyjny oczny przepływ krwi
  •laserowy doplerowski pomiar prędkości przepływu
 7. Podstawowe techniki doplerowskie •metoda fali ciągłej
  •metoda duplex
  •metoda impulsowa
  •metoda doplerowska w opcji koloru
  •metoda doplera mocy
 8. Moc wiązki ultradźwiękowej i wybór częstotliwości ultradźwiękowej w diagnostyce tkanek gałki ocznej i oczodołu
 9. Objętość pomiarowa i wybór kąta nachylenia wiązki ultradźwiękowej w ocenie przepływu krwi w naczyniach gałkowych
 10. Rodzaje przepływu krwi w naczyniach gałki ocznej i widmo sygnału doplerowskiego w naczyniach gałki ocznej
  •przepływ laminarny
  •przepływ turbulentny
 11. Warunki powstawania przepływu turbulentnego – bezwymiarowa liczba Reynoldsa , interpretacja wzoru
 12. Opór naczyniowy i jego znaczenie dla określenia zmian w mikrokrążeniu gałkowym
 13. Podstawowe parametry prędkości przepływu krwi i oporności naczyniowej stosowane do oceny przepływu krwi w krążeniu gałkowym, definicje i wartości uznawane za prawidłowe spotykane w literaturze
  •pik prędkości skurczowej – PSV
  •pik prędkości rozkurczowej – EDV
  •średnia prędkość przepływu – MV
  •wskaźnik Goslinga – PI
  •wskaźnik Pourcelota – RI
 14. Wskazania do wykonania różnych typów badań ultrasonograficznych •choroby odcinka przedniego oka
  •choroby odcinka tylnego gałki ocznej
  •schorzenia naczyniowe siatkówki i naczyniówki
  •malformacje naczyniowe
  •zmiany guzowe wewnątrz i pozagałkowe
 15. Zastosowanie ultrasonografii doplerowskiej w ocenie przepływu krwi w krążeniu gałkowym w wybranych schorzeniach okulistycznych o podłożu naczyniowym
  •amaurosis fugax i niewydolność układu tętnicy szyjnej wewnętrznej
  •przemijające zaniewidzenia jednooczne i dysregulacja naczyniowa
  •neuropatia niedokrwienna
  •jaskra
  •pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego w przebiegu SM
  •cukrzyca
  •schorzenia z grupy kolagenoz
 16. Guzy wewnątrzgałkowe i ocena morfologii przy pomocy ultrasonografii doplerowskiej w kolorze

Podstawy fizyczne i aparaturowe diagnostyki usg

 1. Podstawy fizyczne obrazowania ultrasonograficznego
 • propagacja fal w tkankach
 • impedancja akustyczna tkanek
 • zjawisko odbicia i załamania fal
 • tłumienie fal
 • prezentacje ultrasonograficzne: A, B i M
 • głowice ultradźwiękowe
 1. Wprowadzenie do technik dopplerowskich
 • zjawisko Dopplera
 • metoda fali ciągłej i impulsowej
 • aljasing
 1. Podstawy hemodynamiki w świetle badań dopplerowskich
 2. Obrazowanie przepływu krwi
 • metoda kodowania prędkości przepływu kolorem – tzw. doppler kolorowy
 • sonoangiografia dopplerowska – kodowanie mocy sygnału dopplerowskiego kolorem
 1. Nowe techniki obrazowania
 • obrazowanie ze środkami kontrastującymi
 • obrazowanie harmoniczne
 • obrazowanie harmoniczne różnicowe elastografia
 1. Obrazowanie 3D
 2. Artefakty
 • artefakty w obrazowaniu narządów
 • artefakty w badaniach dopplerowskich