VI. Ultrasonografia w okulistyce

 1. Anatomia usg gałki ocznej
 2.  Anatomia unaczynienia gałki ocznej:
  1. układ tętniczy
  2. układ żylny
 3. Unaczynienia siatkówki i błony naczyniowej
 4. Mechanizmy kontroli regulacji krążenia gałkowego
 5. Pojęcie autoregulacji krążenia gałkowego
  • regulacja siatkówkowa
   • teoria mięśniowa
   • teoria metaboliczna
  • regulacja naczyniówkowa
   • teoria metaboliczna
   • teoria współczulna
 6. Techniki badawcze oceniające układ krążenia gałki ocznej
  1. angiografia fluoresceinowa i indocyjaninowa
  2. skaningowa angiografia laserowa
  3. kolorowa ultrasonografia doplerowska
  4. pulsacyjny oczny przepływ krwi
  5. laserowy doplerowski pomiar prędkości przepływu
 7. Podstawowe techniki doplerowskie
  • metoda fali ciągłej
  • metoda duplex
  • metoda impulsowa
  • metoda doplerowska w opcji koloru
  • metoda doplera mocy
 8. Moc wiązki ultradźwiękowej i wybór częstotliwości ultradźwiękowej w diagnostyce tkanek gałki ocznej i oczodołu
 9. Objętość pomiarowa i wybór kąta nachylenia wiązki ultradźwiękowej w ocenie przepływu krwi w naczyniach gałkowych
 10. Rodzaje przepływu krwi w naczyniach gałki ocznej i widmo sygnału doplerowskiego w naczyniach gałki ocznej
  • przepływ laminarny
  • przepływ turbulentny
 11. Warunki powstawania przepływu turbulentnego – bezwymiarowa liczba Reynoldsa , interpretacja wzoru
 12. Opór naczyniowy i jego znaczenie dla określenia zmian w mikrokrążeniu gałkowym
 13. Podstawowe parametry prędkości przepływu krwi i oporności naczyniowej stosowane do oceny przepływu krwi w krążeniu gałkowym, definicje i wartości uznawane za prawidłowe spotykane w literaturze
  • pik prędkości skurczowej – PSV
  • pik prędkości rozkurczowej – EDV
  • średnia prędkość przepływu – MV
  • wskaźnik Goslinga – PI
  • wskaźnik Pourcelota – RI
 14. Wskazania do wykonania różnych typów badań ultrasonograficznych
  • choroby odcinka przedniego oka
  • choroby odcinka tylnego gałki ocznej
  • schorzenia naczyniowe siatkówki i naczyniówki
  • malformacje naczyniowe
  • zmiany guzowe wewnątrz i pozagałkowe
 15. Zastosowanie ultrasonografii doplerowskiej w ocenie przepływu krwi w krążeniu gałkowym w wybranych schorzeniach okulistycznych o podłożu naczyniowym
  • amaurosis fugax i niewydolność układu tętnicy szyjnej wewnętrznej
  • przemijające zaniewidzenia jednooczne i dysregulacja naczyniowa
  • neuropatia niedokrwienna
  • jaskra
  • pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego w przebiegu SM
  • cukrzyca
  • schorzenia z grupy kolagenoz
 16. Guzy wewnątrzgałkowe i ocena morfologii przy pomocy ultrasonografii doplerowskiej w kolorze.

Podstawy fizyczne i aparaturowe diagnostyki usg

 1. Podstawy fizyczne obrazowania ultrasonograficznego
  1. propagacja fal w tkankach
  2. impedancja akustyczna tkanek
  3. zjawisko odbicia i załamania fal
  4. tłumienie fal
  5. prezentacje ultrasonograficzne: A, B i M
  6.  głowice ultradźwiękowe
 2. Wprowadzenie do technik doplerowskich
  •  zjawisko Dopplera
  •  metoda fali ciągłej i impulsowej
  • aljasing
 3. Podstawy hemodynamiki w świetle badań doplerowskich
 4. Obrazowanie przepływu krwi
  • metoda kodowania prędkości przepływu kolorem – tzw. dopler kolorowy
  •  sonoangiografia doplerowska – kodowanie mocy sygnału doplerowskiego kolorem
 5.  Nowe techniki obrazowania
  • obrazowanie ze środkami kontrastującymi
  • obrazowanie harmoniczne
  • obrazowanie harmoniczne różnicowe elastografia
 6.  Obrazowanie 3D
 7. Artefakty
  • artefakty w obrazowaniu narządów
  •  artefakty w badaniach doplerowskich.