IX. Ultrasonografia w położnictwie, Idiagnostyce prenatalnej i ginekologii

 • Usg podstawowe we wczesnym okresie ciąży
  • ocena lokalizacji pęcherzyka ciążowego 
  • stwierdzenie liczby pęcherzyków ciążowych 
  • stwierdzenie czynności serca zarodka ( FHR ), pomiar długości ciemienowo-siedzeniowej (CRL)
  • ocena pęcherzyka żółtkowego 
  • ocena kosmówki 
  • wykrywanie nieprawidłowości ( ciąża obumarła, puste jajo płodowe, resztki po poronieniu, ciążowa choroba trofoblastyczna, ciąża pozamaciczna) 
  • ocena kosmówkowości i owodniowości w ciąży wielopłodowej 
 • Usg podstawowe w położnictwie 11-14 tydzień ciąży
  • ocena rozwoju płodu (zarysy główki i struktur wewnątrzczaszkowych, klatki piersiowej – podstawowa ocena anatomii płodu, jamy brzusznej i kończyn ) 
  • ocena kręgosłupa płodu 
  • ocena ciągłości powłok jamy brzusznej 
  • ocena przezierności karku ( NT), kości nosowej (NB), przepływu w przewodzie żylnym (DV) i przez zastawkę trójdzielną (TV), akcji serca płodu (FHR)
  • ocena kosmówki, ciągłości błony owodni
  • wykrywanie nieprawidłowości (patologia kosmówki, ciąża obumarła )
  • ocena spektrum przepływów w tętnicach macicznych, 
  • interpretacja ryzyka aberracji chromosomowych na podstawie markerów „genetycznych” 
 • Usg podstawowe w położnictwie 18-21 tydzień ciąży 
  • głowa (symetria struktur wewnątrzczaszkowych, obecność jamy przegrody przezroczystej, ocena układu komorowego mózgu, tylnego dołu czaszki z pomiarem TCD możdżku)
  •  ocena twarzoczaszki (ciągłość górnej wargi,  profil, gałki oczne)
  • szyja- wykluczenie zmian patologicznych,
  • klatka piersiowa, serce ( położenie, oś serca, ocena czterech jam serca, ciągłości przegrody międzykomorowej, odejścia dużych naczyń, śródpiersie górne, czynność serca), płuca 
  •  jama brzuszna (ułożenie trzewi, ciągłość powłok, lokalizacja żołądka, obecność nerek, pęcherzyka żółciowego, pęcherza moczowego, ocena wątroby) 
  • kończyny górne i dolne 
  • ciągłość kręgosłupa
  • ocena płci
  • pomiary wielkości płodu ( BPD, HC, AC, FL, HL, TCD ) 
  • ocena markerów aberracji chromosomalnych drugiego trymestru i ich interpretacja
  • ocena wieku ciążowego 
  • ocena masy płodu 
  • wykrywanie zahamowania wzrostu wewnątrzmacicznego ( IUGR ) 
  • ocena łożyska ( umiejscowienie, wielkość, dojrzałość, echostruktura ) 
  • ocena szyjki macicy (długość, ujście wewnętrzne)
  • ocena pępowiny ( liczba naczyń, lokalizacja przyczepu ) 
  • ocena objętości płynu owodnionego, pomiar AFI, MVP
  • wykrywanie nieprawidłowości i skierowanie do ośrodka referencyjnego 
  • ciąża bliźniacza: ocena w kierunku powikłań w ciąży bliźniaczej jednokosmówkowej dwuowodniowej (TTTS, sIUGR)
 • Usg podstawowe w położnictwie 28-32 tydzień ciąży 
  -ocena anatomii, wielkość i dobrostanu płodu 
  • budowa płodu 
  • pomiary płodu ( wykrywanie IUGR ) 
  • ocena łożyska 
  • ocena ilości płynu owodnionego 
  • badanie przepływów naczyniowych w tętnicach macicznych, pępowinowych, tętnicy środkowej mózgu ) 
  • wykrywanie nieprawidłowości i skierowanie do ośrodka referencyjnego 
 •  Usg podstawowe w ginekologii 
  • Ocena szyjki macicy i zmian ogniskowych 

•ocena położenia, budowy, wielkości i kształtu macicy 
•ocena echostruktury, grubości endometrium, 

 • Różnicowanie zmian patologicznych endometrium z uwzględnieniem nazewnictwa IETA
 • Ocena granicy endometrium-miometrium
  • ocena jamy macicy i zmian ogniskowych 
   ocena echostruktury miometrium
  • ocena wielkości jajników, 
  • ocena pozostałych narządów miednicy mniejszej
  • diagnostyka niepłodności (monitoring cyklu, SIS)
  •   
 • Usg zmian patologicznych przydatków 
  • ocena wielkości i charakteru zmian patologicznych macicy i przydatków 
  • ocena doplerowska zmian patologicznych przydatków 
  • różnicowanie zmian patologicznych w obrębie przydatków z uwzględnieniem terminologii IOTA
  • diagnostyka niepłodności 
  • badania ginekologiczne w prezentacji 3D/4D