V. Ultrasonografia w położnictwie, diagnostyce prenatalnej i ginekologii

Zakres wymaganej wiedzy do uzyskania Certyfikatu Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego z zakresu Ultrasonografii w położnictwie, diagnostyce prenatalnej i ginekologii

 • Usg podstawowe we wczesnym okresie ciąży
  • ocena lokalizacji pęcherzyka ciążowego
  • stwierdzenie liczby pęcherzyków ciążowych
  • stwierdzenie czynności serca zarodka ( FHR ), pomiar długości ciemienowo-siedzeniowej (CRL)
  • ocena pęcherzyka żółtkowego
  • ocena kosmówki
  • wykrywanie nieprawidłowości ( ciąża obumarła, puste jajo płodowe, resztki po poronieniu, ciążowa choroba trofoblastyczna, ciąża pozamaciczna)
  • ocena kosmówkowości i owodniowości w ciąży wielopłodowej
 • Usg podstawowe w położnictwie 11-14 tydzień ciąży
  • ocena rozwoju płodu (zarysy główki i struktur wewnątrzczaszkowych, klatki piersiowej – podstawowa ocena anatomii płodu, jamy brzusznej i kończyn )
  • ocena kręgosłupa płodu
  • ocena ciągłości powłok jamy brzusznej
  • ocena przezierności karku ( NT), kości nosowej (NB), przepływu w przewodzie żylnym (DV) i przez zastawkę trójdzielną (TV), akcji serca płodu (FHR)
  • ocena kosmówki, ciągłości błony owodni
  • wykrywanie nieprawidłowości (patologia kosmówki, ciąża obumarła )
  • ocena spektrum przepływów w tętnicach macicznych,
  • interpretacja ryzyka aberracji chromosomowych na podstawie markerów „genetycznych”
 • Usg podstawowe w położnictwie 18-21 tydzień ciąży
  • głowa (symetria struktur wewnątrzczaszkowych, obecność jamy przegrody przezroczystej, ocena układu komorowego mózgu, tylnego dołu czaszki z pomiarem TCD możdżku)
  •  ocena twarzoczaszki (ciągłość górnej wargi,  profil, gałki oczne)
  • szyja- wykluczenie zmian patologicznych,
  • klatka piersiowa, serce ( położenie, oś serca, ocena czterech jam serca, ciągłości przegrody międzykomorowej, odejścia dużych naczyń, śródpiersie górne, czynność serca), płuca
  •  jama brzuszna (ułożenie trzewi, ciągłość powłok, lokalizacja żołądka, obecność nerek, pęcherzyka żółciowego, pęcherza moczowego, ocena wątroby)
  • kończyny górne i dolne
  • ciągłość kręgosłupa
  • ocena płci
  • pomiary wielkości płodu ( BPD, HC, AC, FL, HL, TCD )
  • ocena markerów aberracji chromosomalnych drugiego trymestru i ich interpretacja
  • ocena wieku ciążowego
  • ocena masy płodu
  • wykrywanie zahamowania wzrostu wewnątrzmacicznego ( IUGR )
  • ocena łożyska ( umiejscowienie, wielkość, dojrzałość, echostruktura )
  • ocena szyjki macicy (długość, ujście wewnętrzne)
  • ocena pępowiny ( liczba naczyń, lokalizacja przyczepu )
  • ocena objętości płynu owodnionego, pomiar AFI, MVP
  • wykrywanie nieprawidłowości i skierowanie do ośrodka referencyjnego
  • ciąża bliźniacza: ocena w kierunku powikłań w ciąży bliźniaczej jednokosmówkowej dwuowodniowej (TTTS, sIUGR)
 • Usg podstawowe w położnictwie 28-32 tydzień ciąży
  -ocena anatomii, wielkość i dobrostanu płodu

  • budowa płodu
  • pomiary płodu ( wykrywanie IUGR )
  • ocena łożyska
  • ocena ilości płynu owodnionego
  • badanie przepływów naczyniowych w tętnicach macicznych, pępowinowych, tętnicy środkowej mózgu )
  • wykrywanie nieprawidłowości i skierowanie do ośrodka referencyjnego
 •  Usg podstawowe w ginekologii 
  • Ocena szyjki macicy i zmian ogniskowych
  • ocena położenia, budowy, wielkości i kształtu macicy
  • ocena echostruktury, grubości endometrium,
  • Różnicowanie zmian patologicznych endometrium z uwzględnieniem nazewnictwa IETA
  • Ocena granicy endometrium-miometrium
   • ocena jamy macicy i zmian ogniskowych
    ocena echostruktury miometrium
   • ocena wielkości jajników,
   • ocena pozostałych narządów miednicy mniejszej
   • diagnostyka niepłodności (monitoring cyklu, SIS)
  • Usg zmian patologicznych przydatków
   • ocena wielkości i charakteru zmian patologicznych macicy i przydatków
   • ocena doplerowska zmian patologicznych przydatków
   • różnicowanie zmian patologicznych w obrębie przydatków z uwzględnieniem terminologii IOTA
   • diagnostyka niepłodności
   • badania ginekologiczne w prezentacji 3D/4D

Podstawy fizyczne i aparaturowe diagnostyki usg

 1. Podstawy fizyczne obrazowania ultrasonograficznego
  • propagacja fal w tkankach
  • impedancja akustyczna tkanek
  • zjawisko odbicia i załamania fal
  • tłumienie fal
  • prezentacje ultrasonograficzne: A, B i M
  • głowice ultradźwiękowe
 2.  Wprowadzenie do technik doplerowskich
  • zjawisko Dopplera
  • metoda fali ciągłej i impulsowej
  •  aljasing
 3. Podstawy hemodynamiki w świetle badań doplerowskich
 4. Obrazowanie przepływu krwi
  •  metoda kodowania prędkości przepływu kolorem – tzw. dopler kolorowy
  •  sonoangiografia doplerowska – kodowanie mocy sygnału doplerowskiego kolorem
 5.  Nowe techniki obrazowania
  • obrazowanie ze środkami kontrastującymi
  • obrazowanie harmoniczne
  • obrazowanie harmoniczne różnicowe elastografia
 6. Obrazowanie 3D
 7. Artefakty
  • artefakty w obrazowaniu narządów
  • artefakty w badaniach doplerowskich.