IV. Ultrasonografia naczyń krwionośnych

 1. Anatomia ultrasonograficzna naczyń krwionośnychpszyi,odobojczykowych, łuku aorty, aorty brzusznej, naczyń trzewnych, naczyń wątroby, naczyń nerkowych, kończyn górnych i dolnych
 2. Diagnostyka usg naczyń tętniczych kończyn dolnych aniem kolorowego doplera, doplera mocy i doplera spektralnego
 3. Diagnostyka usg żył kończyn dolnych – zakrzepica.
 4. Ocena wydolności zastawek żylnych, zespół pozakrzepowy, monitorowanie leczenia zachowawczego i operacyjnego żył kończyn dolnych
 5. Diagnostyka usg naczyń tętniczych kończyn dolnych – blaszki miażdżycowe, ich rodzaje, ocena stopnia zwężenia i niedrożności, ocena aorty brzusznej i tętnic biodrowych
 6. Diagnostyka naczyń trzewnych – pień trzewny, tętnica krezkowa górna i dolna
 7. Diagnostyka naczyń nerkowych, ocena unaczynienia miąższu nerki
 8. Diagnostyka doplerowska miąższowych chorób wątroby i nadciśnienia wrotnego
 9. Diagnostyka tętnic szyjnych i ich domózgowych rozgałęzień i tętnic kręgowych – stopień zwężenia, rodzaje blaszek miażdżycowych, kwalifikacja do zabiegów przywracających krążenie, ocena naczyń po zabiegach naprawczych
 10. Diagnostyka tętniaków aorty brzusznej – rodzaje, wielkość, skrzepliny, kwalifikacja do zabiegów naprawczych, ocena po zabiegach
 11. Ocena przetok dializacyjnych

Podstawy fizyczne i aparaturowe diagnostyki usg

 1. Podstawy fizyczne obrazowania ultrasonograficznego
  • propagacja fal w tkankach
  • impedancja akustyczna tkanek
  • zjawisko odbicia i załamania fal
  • tłumienie fal
  • prezentacje ultrasonograficzne: A, B i M
  • głowice ultradźwiękowe
 2. Wprowadzenie do technik doplerowskich
  • zjawisko Dopplera
  • metoda fali ciągłej i impulsowej
  • aljasing
 3. Podstawy hemodynamiki w świetle badań doplerowskich
 4. Obrazowanie przepływu krwi
  • metoda kodowania prędkości przepływu kolorem – tzw. dopler kolorowy
  • sonoangiografia doplerowska – kodowanie mocy sygnału doplerowskiego kolorem
 5.  Nowe techniki obrazowania
  • obrazowanie ze środkami kontrastującymi
  • obrazowanie harmoniczne
  • obrazowanie harmoniczne różnicowe elastografia
 6. Obrazowanie 3D
 7. Artefakty
  • artefakty w obrazowaniu narządów
  • artefakty w badaniach doplerowskich.