III. Ultrasonografia narządu ruchu

 1. Technika badania usg narządu ruchu
 2. Ocena ultrasonograficzna poszczególnych tkanek w obrębie narządu ruchu
  • mięśnie
   • ważne punkty w technice badania
   • obraz prawidłowych mięśni
   • ocena najczęstszych patologii w obrębie mięśni
  • ścięgna
   • ważne punkty w technice badania
   • obraz prawidłowego ścięgna
   • obraz najczęstszych patologii w ścięgnach
  • więzadła
   • obraz prawidłowego więzadła
   • obraz podstawowych patologii
   • błona maziowa
   • technika badania
   • obrazy patologii błony maziowej
  • chrząstka
   • obraz prawidłowej chrząstki szklistej i włóknistej
  • kość
   • ważne punkty w technice badania
   • obraz prawidłowej kości
   • obraz podstawowych patologii kostnych
  • nerwy
   • obraz prawidłowej struktury nerwów
   • brazy najczęstszych patologii w nerwach
  • naczynia
   • technika badania naczyń
   • obraz prawidłowych naczyń
   • istotne zmiany naczyniowe i ich obraz w badaniu narządu ruchu
   • ciała obce
 3. Badanie usg stawu kolanowego
  • ultrasonograficzna anatomia prawidłowa stawu
  • obrazy najczęstszych patologii
  • ultrasonografia stawu po operacji
 4. Badanie usg stawu skokowego i stopy
  • ultrasonograficzna anatomia prawidłowa stawu
  • obrazy najczęstszych patologii
 5. Badanie usg stawu ramiennego
  • ultrasonograficzna anatomia prawidłowa stawu
  • obrazy najczęstszych patologii•
 6. Badanie usg stawu łokciowego
  • ultrasonograficzna anatomia prawidłowa stawu
  • obrazy najczęstszych patologii
 7. Badanie usg nadgarstka i ręki
  • ultrasonograficzna anatomia prawidłowa stawów
  • obrazy najczęstszych patologii
 8. Badanie usg stawów biodrowych noworodków i niemowląt
  • technika badania
  • ocena obrazu prawidłowego
  • objawy dysplazji stawu
  • zmiany zapalne
 9. Badanie usg chorób narządu ruchu u dzieci
  • specyfika patologii dziecięcej
  • obrazy najczęstszych patologii
 10. Badnie usg ścięgna Achillesa
  • technika badania
  • ultrasonograficzna anatomia prawidłowa stawu
  • obrazy najczęstszych patologii
  • ścięgno po operacji
 11. Nakłucia pod kontrolą obrazu usg i ich technika.

Podstawy fizyczne i aparaturowe diagnostyki usg

 1. Podstawy fizyczne obrazowania ultrasonograficznego
  •   propagacja fal w tkankach
  •   impedancja akustyczna tkanek
  •   zjawisko odbicia i załamania fal
  •   tłumienie fal
  •   prezentacje ultrasonograficzne: A, B i M
  •   głowice ultradźwiękowe
 2. Wprowadzenie do technik doplerowskich
  •   zjawisko Dopplera
  •   metoda fali ciągłej i impulsowej
  •   aljasing
 3. Podstawy hemodynamiki w świetle badań doplerowskich
 4. Obrazowanie przepływu krwi
  •   metoda kodowania prędkości przepływu kolorem – tzw. dopler kolorowy
  •   sonoangiografia doplerowska – kodowanie mocy sygnału doplerowskiego kolorem
 5. Nowe techniki obrazowania
  •   obrazowanie ze środkami kontrastującymi
  •   obrazowanie harmoniczne
  •   obrazowanie harmoniczne różnicowe elastografia
 6. Obrazowanie 3D
 7. Artefakty
  •   artefakty w obrazowaniu narządów
  •   artefakty w badaniach doplerowskich