II. Ultrasonografia piersi

 1. Anatomia prawidłowa i ultrasonograficzna gruczołu piersiowego oraz dołów pachowych
 2. Zmiany płynowe – torbiele proste, złożone, powikłane
 3. Zmiany lite łagodne i złośliwe
 4. Klasyfikacja BIRADS
 5. Epidemiologia raka piersi
 6. Biopsja gruboigłowa i mammotomiczna – wskazania, przeciwwskazania, lokalizacja zmian przed zabiegiem, znaczniki
 7. Diagnostyka usg węzłów chłonnych pachowych
 8. Diagnostyka usg młodzieńczego sutka
 9. Sonomammografia męskiego sutka
 10. Sonoelastografia i ocena mikroprzepływów w diagnostyce różnicowej zmian ogniskowych w piersiach
 11. Monitorowanie skuteczności chemioterapii przedoperacyjnej w badaniu usg u pacjentek z rakiem piersi
 12. Diagnostyka USG piersi w różnicowaniu zmian fizjologicznych, stanów zapalnych, guzów torbielowatych i litych u kobiet ciężarnych i po porodzie
 13. Obrazowanie USG piersi po augmentacji implantami silikonowymi Podstawy fizyczne i aparaturowe diagnostyki usg
 14. Podstawy fizyczne obrazowania ultrasonograficznego
 • propagacja fal w tkankach
 • impedancja akustyczna tkanek
 • zjawisko odbicia i załamania fal
 • tłumienie fal
 • prezentacje ultrasonograficzne: A, B i M
 • głowice ultradźwiękowe
 1. Wprowadzenie do technik dopplerowskich
 • zjawisko Dopplera
 • metoda fali ciągłej i impulsowej
 • aljasing
 1. Podstawy hemodynamiki w świetle badań dopplerowskich
 2. Obrazowanie przepływu krwi
 • metoda kodowania prędkości przepływu kolorem – tzw. doppler kolorowy
 • sonoangiografia dopplerowska – kodowanie mocy sygnału dopplerowskiego kolorem
 1. Nowe techniki obrazowania
 • obrazowanie ze środkami kontrastującymi
 • obrazowanie harmoniczne
 • obrazowanie harmoniczne różnicowe elastografia
 1. Obrazowanie 3D
 2. Artefakty
 • artefakty w obrazowaniu narządów
 • artefakty w badaniach dopplerowskich