II. Echokardiografia dorosłych

 1. Anatomia echokardiograficzna
 2. Technika i przebieg badania echokardiograficznego – standardy
 3. Badanie doplerowskie w zastosowaniach echokardiograficznych , obrazowanie harmoniczne
 4. Pomiary i obliczenia w echokardiografii
 5. Echokardiografia w chorobie niedokrwiennej serca, nadciśnieniu tętniczym, niewydolności serca
 6. Echokardiografia stanów nagłych
 7. Echokardiografia obciążeniowa
 8. Echokardiografia przezprzełykowa
 9. Echokardiografia kontrastowa
 10. Echokardiografia 3D/4D
 11. Echokardiografia tkankowa
 12. Artefakty w echokardiografii
 13. Opisywanie, interpretowanie i archiwizacja badań echokardiograficznych

Podstawy fizyczne i aparaturowe diagnostyki usg

 1. Podstawy fizyczne obrazowania ultrasonograficznego
  • propagacja fal w tkankach
  • impedancja akustyczna tkanek
  • zjawisko odbicia i załamania fal
  • tłumienie fal
  • prezentacje ultrasonograficzne: A, B i M
  • głowice ultradźwiękowe
 2. Wprowadzenie do technik doplerowskich
  •  zjawisko Dopplera
  • metoda fali ciągłej i impulsowej
  • aljasing
 3. Podstawy hemodynamiki w świetle badań doplerowskich
 4. Obrazowanie przepływu krwi
  • metoda kodowania prędkości przepływu kolorem – tzw. dopler kolorowy
  • sonoangiografia doplerowska – kodowanie mocy sygnału doplerowskiego kolorem
 5. Nowe techniki obrazowania
  • obrazowanie ze środkami kontrastującymi
  • obrazowanie harmoniczne
  • obrazowanie harmoniczne różnicowe elastografia
 6. Obrazowanie 3D
 7. Artefakty
  • artefakty w obrazowaniu narządów
  • artefakty w badaniach doplerowskich.