I. Ultrasonografia jamy brzusznej i tarczycy

 1. Anatomia prawidłowa i ultrasonograficzna narządów jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej.
 2. Diagnostyka ultrasonograficzna:
  a) wątroby
 • echogeniczność miąższu
 • obraz prawidłowy i stłuszczenie
 • wymiary
 • choroby miąższowe
 • zmiany ogniskowe lite i płynowe
 • ocena w usg dróg żółciowych wewnątrzwątrobowych
 • nadciśnienie wrotne – krążenie oboczne
 • biopsja wątroby monitorowana usg
  b) pęcherzyca żółciowego
 • kamica, polipy
 • zapalenie pęcherzyka
 • rak pęcherzyka żółciowego
 • ocena PŻW – norma, poszerzenie, kamica, nowotwory
 • wskazania do ECPW i protezowania
  c) trzustki
 • echostruktura
 • choroby zapalne OZT i PZT
 • ocena przewodu trzustkowego
 • zmiany ogniskowe lite, płynowe i płynowo-lite
 • biopsja monitorowana usg
  d) śledziony
 • wymiary
 • echogeniczność miąższu
 • śledziony dodatkowe
 • zmiany ogniskowe lite i płynowe
 • zawał miąższu
  e) przestrzeni zaotrzewnowej
 • podstawowa ocena dopplerowska i morfologiczna aorty brzusznej, tętnic biodrowych i ŻGD
 • węzły chłonne
 • zwłóknienie
 • guzy przestrzeni zaotrzewnowej
  f) ocena ultrasonograficzna wolnego płynu, przestrzeni płynowych i ograniczonych zbiorników płynowych w jamie otrzewnowej i przestrzeni zaotrzewnowej
  g) jelit
 • poszerzenie pętli jelitowych
 • niedrożność jelita cienkiego
 • niedrożność jelita grubego
 • guzy jelita grubego i cienkiego
 • choroby zapalne jelit: swoiste i nieswoiste
 • zbiorniki okołojelitowe
 • ocena węzłów chłonnych krezkowych
 • zapalenie wyrostka robaczkowego
 • zapalenie otrzewnej
  h) nerek, moczowodów, pęcherza moczowego, stercza, moszny
 • zapalenie
 • niewydolność nerek
 • kamica
 • poszerzenie UKM i moczowodów
 • guzy łagodne i złośliwe
 • torbiele, uchyłki
 • zaleganie moczu w pęcherzu moczowym
 • urazy
  i) podstawowa ocena dopplerowska naczyń jamy brzusznej oraz unaczynienie zmian ogniskowych w narządach
  j) urazy narządów jamy brzusznej
 • krwiaki
 • krwawienie do jamy otrzewnowej i przestrzeni zaotrzewnowej. FAST
 • powietrze w jamie otrzewnowej
  k) przezbrzuszna podstawowa ocena narządu rodnego
 • macica (mięśniaki, endometrium, obecność ciąży, guzy złośliwe)
 • jajniki i jajowody (torbiele, guzy, ciąża pozamaciczna, zapalenie)
  l) podstawowa ocena płuc i jamy opłucnowej
 • płyn
 • zapalenie
 • niedodma
 • odma
 • obrzęk
 1. Diagnostyka usg tarczycy
 • anatomia ultrasonograficzna narządów szyi
 • pomiary w badaniu usg tarczycy
 • nieprawidłowe zmiany morfologiczne w tarczycy
 • wole miąższowe tarczycy
 • niedoczynność tarczycy
 • zmiany ogniskowe tarczycy
 • zmiany zapalne tarczycy
 • wole guzkowe tarczycy
 • nowotwory tarczycy
 • diagnostyka usg tarczycy po leczeniu operacyjnym i radiojodem
 • zwapnienia w miąższu tarczycy
 • przerzuty nowotworowe do tarczycy
 • kolorowy doppler w badaniu usg tarczycy
 • diagnostyka usg węzłów chłonnych na szyi
 • biopsja aspiracyjna cienkoigłowe tarczycy: wskazania, technika badania, interpretacja wyniku cytologicznego
 • TIRADS
 • nowe ultrasonograficzne techniki badania tarczycy
 1. Diagnostyka usg ślinianek
 • kamica gruczołów ślinowych
 • nowotwory łagodne i złośliwe
 • choroby zapalne
 1. Diagnostyka usg krtani i gardła
 • nowotwory łagodne i złośliwe
 • ocena wyglądu i ruchomości fałdów głosowych oraz fałdów kieszonki
 • monitorowanie leczenia raka krtani
 1. Torbiele szyi
 2. Zmiany zapalne tkanek miękkich szyi Podstawy fizyczne i aparaturowe diagnostyki usg
 3. Podstawy fizyczne obrazowania ultrasonograficznego
 • propagacja fal w tkankach
 • impedancja akustyczna tkanek
 • zjawisko odbicia i załamania fal
 • tłumienie fal
 • prezentacje ultrasonograficzne: A, B i M
 • głowice ultradźwiękowe
 1. Wprowadzenie do technik dopplerowskich
 • zjawisko Dopplera
 • metoda fali ciągłej i impulsowej
 • aljasing
 1. Podstawy hemodynamiki w świetle badań dopplerowskich
 2. Obrazowanie przepływu krwi
 • metoda kodowania prędkości przepływu kolorem – tzw. doppler kolorowy
 • sonoangiografia dopplerowska – kodowanie mocy sygnału dopplerowskiego kolorem
 1. Nowe techniki obrazowania
 • obrazowanie ze środkami kontrastującymi
 • obrazowanie harmoniczne
 • obrazowanie harmoniczne różnicowe elastografia
 1. Obrazowanie 3D
 2. Artefakty
 • artefakty w obrazowaniu narządów
 • artefakty w badaniach dopplerowskich