V. Ultrasonografia dopplerowska naczyń szyjnych i kręgowych

Anatomia ultrasonograficzna narządów i naczyń krwionośnych szyi

 • Podstawy techniczne i aparaturowe badania dopplerowskiego
 • Tętnice szyjne – anatomia i technika badania
 • Tętnice kręgowe – anatomia i technika badania
 • Ocena blaszki miażdżycowej
 • Hemodynamika i patofizjologia krążenia domózgowego w zwężeniach tętnic szyjnych
 • Ocena tętnic szyjnych po operacjach
 • Ocena objętości przepływu w tętnicach szyjnych
 • Podstawowa ocena zmian patologicznych w obrębie narządów szyi
 • Podstawy dopplerowskiego badania przezczaszkowego

Podstawy fizyczne i aparaturowe diagnostyki usg

 1. Podstawy fizyczne obrazowania ultrasonograficznego
 • propagacja fal w tkankach
 • impedancja akustyczna tkanek
 • zjawisko odbicia i załamania fal
 • tłumienie fal
 • prezentacje ultrasonograficzne: A, B i M
 • głowice ultradźwiękowe
 1. Wprowadzenie do technik dopplerowskich
 • zjawisko Dopplera
 • metoda fali ciągłej i impulsowej
 • aljasing
 1. Podstawy hemodynamiki w świetle badań dopplerowskich
 2. Obrazowanie przepływu krwi
 • metoda kodowania prędkości przepływu kolorem – tzw. doppler kolorowy
 • sonoangiografia dopplerowska – kodowanie mocy sygnału dopplerowskiego kolorem
 1. Nowe techniki obrazowania
 • obrazowanie ze środkami kontrastującymi
 • obrazowanie harmoniczne
 • obrazowanie harmoniczne różnicowe elastografia
 1. Obrazowanie 3D
 2. Artefakty
 • artefakty w obrazowaniu narządów
 • artefakty w badaniach dopplerowskich  
  VI. Echokardiografia dorosłych
 1. Anatomia echokardiograficzna
 2. Technika i przebieg badania echokardiograficznego – standardy
 3. Badanie doplerowskie w zastosowaniach echokardiograficznych , obrazowanie harmoniczne
 4. Pomiary i obliczenia w echokardiografii
 5. Echokardiografia w chorobie niedokrwiennej serca, nadciśnieniu tętniczym, niewydolności serca
 6. Echokardiografia stanów nagłych
 7. Echokardiografia obciążeniowa
 8. Echokardiografia przezprzełykowa
 9. Echokardiografia kontrastowa
 10. Echokardiografia 3D/4D
 11. Echokardiografia tkankowa
 12. Artefakty w echokardiografii
 13. Opisywanie, interpretowanie i archiwizacja badań echokardiograficznych

Podstawy fizyczne i aparaturowe diagnostyki usg

 1. Podstawy fizyczne obrazowania ultrasonograficznego
 • propagacja fal w tkankach
 • impedancja akustyczna tkanek
 • zjawisko odbicia i załamania fal
 • tłumienie fal
 • prezentacje ultrasonograficzne: A, B i M
 • głowice ultradźwiękowe
 1. Wprowadzenie do technik dopplerowskich
 • zjawisko Dopplera
 • metoda fali ciągłej i impulsowej
 • aljasing
 1. Podstawy hemodynamiki w świetle badań dopplerowskich
 2. Obrazowanie przepływu krwi
 • metoda kodowania prędkości przepływu kolorem – tzw. doppler kolorowy
 • sonoangiografia dopplerowska – kodowanie mocy sygnału dopplerowskiego kolorem
 1. Nowe techniki obrazowania
 • obrazowanie ze środkami kontrastującymi
 • obrazowanie harmoniczne
 • obrazowanie harmoniczne różnicowe elastografia
 1. Obrazowanie 3D
 2. Artefakty
 • artefakty w obrazowaniu narządów
 • artefakty w badaniach dopplerowskich