I. Ultrasonografia dopplerowska naczyń szyjnych i kręgowych

 • Anatomia ultrasonograficzna naczyń krwionośnych szyi, podobojczykowych, łuku aorty,
 • Diagnostyka tętnic szyjnych i ich domózgowych rozgałęzień i tętnic kręgowych – stopień zwężenia, rodzaje blaszek miażdżycowych, kwalifikacja do zabiegów przywracających krążenie, ocena naczyń po zabiegach naprawczych
 • Podstawy dopplerowskiego badania przezczaszkowego

 

Podstawy fizyczne i aparaturowe diagnostyki usg

 1. Podstawy fizyczne obrazowania ultrasonograficznego
  • propagacja fal w tkankach
  • impedancja akustyczna tkanek
  • zjawisko odbicia i załamania fal
  • tłumienie fal
  • prezentacje ultrasonograficzne: A, B i M
  • głowice ultradźwiękowe
 2. Wprowadzenie do technik doplerowskich
  • zjawisko Dopplera
  • metoda fali ciągłej i impulsowej
  • aljasing
 3. Podstawy hemodynamiki w świetle badań doplerowskich
 4. Obrazowanie przepływu krwi
  • metoda kodowania prędkości przepływu kolorem – tzw. dopler kolorowy
  • sonoangiografia doplerowska – kodowanie mocy sygnału doplerowskiego kolorem
 5. Nowe techniki obrazowania
  • obrazowanie ze środkami kontrastującymi
  • obrazowanie harmoniczne
  • obrazowanie harmoniczne różnicowe elastografia
 6. Obrazowanie 3D
 7. Artefakty
  • artefakty w obrazowaniu narządów
  • artefakty w badaniach doplerowskich.