Zlecenia postępowania podczas badań USG w dobie pandemii COVID-19 wiodących towarzystw Ultrasonograficznych, zobacz co da się zrobić

WFUMB Position Statement How to perform a safe ultrasound examination and clean equipment in the context of COVID-19https://wfumb.info/wp-content/uploads/2020/03/WFUMB-covid19-document_FINAL2d.pdf AIUM AIUM Official Statement: Guidelines for Cleaning and Preparing External- and Internal-Use Ultrasound Transducers and Equipment Between Patients as well as Safe Handling and Use of Ultrasound Coupling Gel – https://www.aium.org/officialStatements/57 AIUM Quick Guide on COVID-19 Protections […]

Ultrasonografia płuc – podstawy badania i specyfika zmian u pacjentów z COVID-19

Szanowni koledzy zapraszamy do zapoznania się z pracą poglądową przygotowaną przez naszych kolegów dr Łukasza Paprockiego, dr Macieja Jędrzejczyka i dr Piotra Kwaśniewskiego dotyczącą przydatności i sposobu badania USG u pacjentów z COVID-19.

COVID-19 – zasady postępowania przy badaniach USG – zalecenia PTU

ZGODNIE Z ZALECENIA MZWykonywanie badań głównie istotnych diagnostycznie Podstawowy pierwszy etap kwalifikujący Pacjenta do badania usg w trybie ambulatoryjnym. REJESTRACJA I DECYZJA WYKONANIA BADANIA NA PODSTAWIE TELEPORADY , REJESTRACJI ON-LINE Dostępna informacja o rejestracji tylko telefonicznej lub on-line Przed wykonaniem badań należy uwzględnić wstępną selekcję Pacjentów w trybie:a) telewywiad i /lub wypełnienie ankiety z wywiadem […]

Jak możesz wspierać działalność PTU?
Wyślij aktualność lub zdjęcia z wydarzenia, w którym uczestniczyłeś na sekretariat@ptusg.pl